www.outsideinhousing.com

Julie Reinau

Reinau ApS

København Ø

Hele Danmark
Kort ventetid
Bæredygtigt fokus

Arkitektur skal give glæde, nærvær, samvær, tryghed, ro og skønhed. Vi er optagede af at arkitekturen forholder sig til det miljø den indgår i og samtidig at arkitekturen peger fremad og kommer med nye bud på brugen af rum og bæredygtige materialer. Vi tegner arkitekturen indefra til dem der skal bruge den og udefra til det sted arkitekturen er en del af.

Ved at bruge Julie som arkitekt har vi fået ideer som vi ikke selv var kommet på - samt vished for at det rent faktisk kan blive til virkelighed. Julie har taget afsæt i vores individuelle ønsker og været omhyggelig i sin udarbejdning af projektet så det ikke er et hvilket som helst projekt - men et realistisk bud på at gøre vores drømme til virkelighed.
Privat kunde
Du har en fantastisk måde at se hvorledes rum, natur og lys kan hænge sammen på. Vi synes dine ‘rum’ og forståelse for hvad vi gerne vil have har ramt plet.
Privat kunde
Det færdige projekt er en skøn sammenfatning af, hvor vi ender med det hele. Jeg elsker det! Og når jeg holder det op mod de drømme jeg beskrev i forbindelse med dine indledende spørgsmål, så er vi jo landet lige midt i dem.
Privat kunde
1000 tak for din indsats. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med dig. Vi sætter stor pris på vores samarbejde og din ordentlighed
Privat kunde

Priser

Kontakt og idé
3.200 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.