www.outsideinhousing.com

Julie Reinau

Julie Reinau

København Ø

Hele Danmark
Kort ventetid
Bæredygtigt fokus

Arkitektur skal give glæde, nærvær, samvær, tryghed, ro og skønhed. Vi er optagede af at arkitekturen forholder sig til det miljø den indgår i og samtidig at arkitekturen peger fremad og kommer med nye bud på brugen af rum og bæredygtige materialer. Vi tegner arkitekturen indefra til dem der skal bruge den og udefra til det sted arkitekturen er en del af.

Priser

Kontakt og idé
3.200 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.