Kenneth Warnke

K.W.A STUDIO

Frederiksberg

Hele Danmark
Bæredygtigt fokus
Interiørdesign
Opbevaringsløsninger
Køkkendesign

Tegnestuen beskæftiger sig med den lille skala - Nybyg, tilbygning, indretning og ombygning med en særlig fokus på rumforløb dagslys og materialitet.
Alle projekter skabes med en dyb forankring i stedet -en udsigt, solorientering, terræn forskelle eller andre kendetegn der gør dette sted særligt.
Af primære kompetencer kan nævnes disponering og optimering af eksisterende og eventuelt kommende m2 i boligen. At lytte til jeres visioner og skitsere løsninger frem, der tilgodeser disse behov.

Priser

Kontakt og idé
3.000 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.