Projekt

Ombygning af to længer i en firlænget gård i Ringsted

  • Æstetisk sammenhæng
  • Optimal udnyttelse af m2
  • Sammenhæng med uderum

Familien, en arkitekt og en tømrer samt fire børn, havde brug for et sæt friske øjne til at se på disponering og gestaltning af to af deres længer i en firlænget gård. Ønsket i boligdelen var at se på forholdet mellem inde og ude. De ønskede sig fire børneværelser i stueplan og forældre soveværelse med walkincloset/badeværelse samt opholds & arbejdsrum på førstesalen. De ønskede sig ligeledes at vandinstallationer til hhv. køkken og badeværelse i stueplan forblev i samme område.
Gården ligger med en enestående udsigt over en stor sø med et stort skrånende haveareal mod syd og vandspejlet. Mod øst og vest er dig et smukt kig udover marker i et kuperet landskab. Den tidligere ejer havde foretaget en del ombygninger i dårlig byggeteknisk og håndværksmæssig stand. Disponeringen af boligen tager ikke højde for solorientering og ikke mindst den smukke udsigt. Rum ligger tilfældigt mod hhv. nord og syd med en del unødig spildareal.
Det arkitektoniske hovedgreb for ombygningen er enkel. Soverum mod nord og gårdside. Alle opholdsrum mod udsigten og havearealet. Den ene gavl, der er i dårlig stand nedrives og drejes i stedet mod vest. Hermed fremstår den ene længe nu som netop en længe. Bindingsværket genetableres og bliver den styrende og gennemgående guide til etablering af rum. I stedet for halvstore børneværelser (hvor børn sjældent er) bliver rummene til minimale rum med fokus på opbevaring af tøj og legetøj om med en placering af sengen ved nordfacaden og gårdspladsen. Som modsvar til de minimale værelser får børnene en stor fælles legezone mod haven. Facader mod hhv. nord og syd behandles forskelligt. Mod nord og gårdside genetableres relativt små vinduesarealer, med inspiration fra de andre længer. Mod syd åbnes facade op med store glasarealer og terrassedøre, så udsigten til søen bliver synlig fra alle opholdsrum. Vest facaden åbnes med store glasarealer og en nyfortolkning af bindingsværket.
Mellem de to længer, boligdel og værksted, etableres en ny mellembygning med inspiration fra portmotivet. Mellembygningen bliver fælles indgang og bryggers til bolig og værksted.

Bæredygtige tiltag

Solceller
Dagslys/passiv solvarme
Varmepumpe
Lavenergiruder/vinduer

Rådgivning omfattede

  • Interiørdesign
  • Havedesign
  • Kontakt og idé
  • Skitseforslag

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Kenneth Warnke