Projekt

Ombygning af villa i København tilførte huset en ny sammenhæng

Typehus fra 60-70'erne
  • Æstetisk sammenhæng
  • Optimal udnyttelse af dagslys
  • Optimal udnyttelse af m2

Familien, to hjemmearbejdende forældre og fire børn, havde følgende ønsker:
Mere plads, bedre dagslys, bedre opbevaring. De ønskede sig; Plads til at være en familie sammen, med muligheder for at trække sig tilbage.
Villaen fremstår inden ombygning, slidt og dårligt isoleret med en stejl trappe der forbinder de enkelte etager.
Frem for at bygge ud i det fine haverum, som var familiens første tanke, enedes vi om en løsning, hvor vi i stedet skiftede taget ud med en fuldt udnyttet 1. sal samt et nyt trapperum som forbinder de enkelte etager. Da kælderen blev udnyttet til værelser og arbejdsrum og da villaen er hævet en halv etage fra terræn bliver nyt trapperum et skulpturelt omdrejningspunkt, hvor primære opholdsrum kobler sig til trappens forløb. Hermed skabes en rumlig sammenhæng, hvor familien netop kan være både sammen og hver for sig. Nye væg elementer udføres som skabe og reoler med plads til familiens ejendele. Vinduer i tag og sidepartier sikrer familien et optimalt dagslys. 1. salen udføres som en selvstændig konstruktion på pæle til nyt rand fundament. Mellemrum efterisoleres og apteres med en listebeklædning i ”brændt træ”, som er vedligeholdelses frit. Eksisterende garage ombygges til atelier.

Bæredygtige tiltag

Dagslys/passiv solvarme

Rådgivning omfattede

  • Skitseforslag

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Kenneth Warnke