Projekt

Havestuen fik nyt liv og blev en integreret del af boligen

Murermestervilla
  • Æstetisk sammenhæng
  • Optimal udnyttelse af m2
  • Sammenhæng med uderum

Opgaven tager sit udgangspunkt i bygherres ønske om en optimering af de eksisterende rammer. Den eksisterende bygning er en klassisk muremester villa, udført på datidens høje håndværksmæssige niveau, men rumligt disponeret efter datidens funktionelle behov.
Overordnet analyse af eksisternde hus med tilbygget havestue:
Trappe forløb mellem etager fungerer uhensigtsmæssigt - stejle stigninger og korte trin.
Rumfordeling - alle rum er lige store/små
Fordeling, mængder og placering af vådrum utilstrækkelig
Uderum uartikulerede.

Arkitektonisk vision: At skabe bedre rumlige sammenhænge og bevare/forstærke husets klassiske karakter.
Trapper mellem etager bliver omdrejningspunkt og et vigtigt arkitektonisk element med en optimal bevægelses geometri.
Husets opholdsrum og værelser optimeres så der opnås større forskel på husets største og mindste rum. Hermed udnyttes m2 bedst muligt og rummene tilføres en egen unik karakter.
Tilbygningen tilfører hovedhuset et moderne men tidsløst design, der understreger overgangen mellem nyt og gammelt. Samtidigt bidrager tilbygningen til at skabe intime haverum.

Rådgivning omfattede

  • Skitseforslag

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Kenneth Warnke