Den gamle vinterhave er blevet integreret i husets facade og har fået tilført store vinduespartier til gulv. På vinterhavens tag er der bag brystningen en dejlig ugenert. tagterrasse fra soveværelset. Tilbygningen ses yderst til højre, hvor der er adgang

Peter Saabye

Saabye & Partners ApS

Kirke Såby

Saabye & Partners ApS målsætning er at virkeliggøre kundernes byggedrømme med holdbare, funktionelle og smukke løsninger.
I en konstruktiv dialog med vores kunder, stiller vi de rette spørgsmål så forventninger og samarbejde afstemmes og projektet når i mål til alles tilfredshed.
Vi er alsidige, dedikerede og bidrager med viden indenfor byggebranchen fra første møde. For os er det vigtigt at skabe funktionel værdi for vores bygherrer indenfor de givne økonomiske rammer.

Priser

Kontakt og idé
4.000 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Økonomisk overslag
1.000 kr.

Pris kr. 1000,-/time. Hvis I ønsker at gå videre med projektet i samarbejde med os, udarbejder vi på baggrund af 1. møde, et økonomisk overslag for de næste overordnede faser. Overslaget vil tage udgangspunkt I projektets størrelse og kompleksitet, og vil naturligvis variere fra projekt til projekt. Det samlede honorar i de nævnte faser vil derfor variere afhængigt af projektet karakter.

Fase 1 - Skitseprojekt:
1.000 kr.

Pris kr. 1000,-/time. Vi udarbejder et skitseforslag på baggrund af vores 1. møde. Projektet indeholder jeres ønsker og drømme – tilsat vores rumlige og arkitektoniske tilgang samt æstetiske og tekniske faglighed. I samarbejde og dialog tilretter vi projektet. I denne fase, kan der, hvis der bygges til et eksisterende hus, være behov for opmåling og optegning af eksisterende forhold, førend skitseforslaget kan udføres. Ligeledes kan der være behov for opmåling af skel og koter af landmåler.

Fase 2 - myndighedsprojekt
1.000 kr.

Pris kr. 1000,-/time. Når skitseprojektet ligger fast, udarbejder vi myndighedstegninger og byggeansøgning i henhold til bygningsreglementet, lokalplaner, Kommunens krav m.v. I denne fase kan der være behov for undersøgelse af servitutter o. lign.

Fase 3 - Hovedprojekt og udbudsmateriale:
1.000 kr.

Pris kr. 1000,-/time.Vi udarbejder et detaljeret hovedprojekt der kan bygges ud fra. I dialog med bygherre indarbejdes ønsker til materialer, overflader m. meget mere. Materialet indeholder arbejdstegninger, materiale- og arbejdsbeskrivelser, tilbudslister samt tidsplan, således der er et enslydende og sammenligneligt grundlag for håndværkerne at give pris på. Der udarbejdes et udbudsmateriale, der indeholder det nødvendige materiale, der skal bruges for at kunne indhente tilbud på arbejdet.

Fase 4 – Byggeledelse, tilsyn og projektopfølgning:
1.000 kr.

Pris kr. 1000,-/time. Vi fører løbende tilsyn og sikrer at byggeriet udføres i henhold til tegninger og god kvalitet. Ligeledes kan vi forestå afholdelse af byggemøder. I denne fase udføres også projektopfølgning bestående af supplerende nødvendige tegninger, såfremt håndværkerne har behov for det. Det kan også være behov for præcisering og udredning af problemstillinger på byggepladsen. Vi bistår endvidere bygherre med alt relevant og påkrævet dokumentation til kommunen iht. byggetilladelse.