Boligreportage

Moderne tilbygning til romantisk træhus

Traditionelt er der ikke store, åbne facadehuller i gamle træhuse, men i Jannie og Nikolai Kronborgs tilbygning er traditionerne veget til fordel for et stort opsigtsvækkende vinduesparti, der gør det gamle sommerhus til en helt moderne bolig.

Nikolai Kronborg havde aldrig drømt om at bo i et romantisk træhus med sommerhusstemning hele året. Derfor var han skeptisk, da han og konen Jannie for fem år siden tog til Virum for at kigge på et sort træhus.

– Men i det sekund vi trådte indenfor, var der ikke noget romantisk, hytteagtigt over rummene. Indenfor var alt malet hvidt og så snorlige ud, så vi købte på stedet, fortæller Nikolai.

Dengang vidste parret, at de en dag ville forlænge huset og få lavet et stort, moderne køkken-alrum. Tiden var inde i 2013, da familien voksede fra tre til fire. Men præcis hvordan tilbygningen skulle se ud, var hverken Jannie eller Nikolai helt klart over. Derfor tog de kontakt til arkitekt Tom Mose Petersen, der ved første møde medbragte en lille drejebog, hvori der stod, hvordan en byggeproces typisk forløber.

Jeg troede nok lidt naivt, at arkitekter kun slog streger på papir og lavede planløsninger, men jeg har fundet ud af, at de er din mand i marken. En mand, der i hvert fald har sparet os for utrolig mange arbejdstimer.

– Langt de fleste mennesker kender ikke til alle de elementer, der følger med en ombygning eller renovering. Det giver tryghed at tale den overordnede proces grundigt igennem først, og så kan detaljer som, hvor køkkenskabene skal hænge, komme på banen senere, fortæller Tom Mose Petersen.

Han sporer sig altid ind på, hvilke typer han skal tegne til. Hvad er deres ønsker og stil? Og hvor meget kan han rykke ved dem? På den måde kan han sørge for, at huset i sidste ende er en realisering af ejernes ønsker kombineret med, at bygningen er fagligt udnyttet bedst muligt.

FAKTA OM TILBYGNINGEN

Familien fik: Stort køkken-al­rum med loft til kip, en ny entré, et bade­værelse og sove­værelse. En ny relation til haven – stor åben­hed og en stor terrasse. Nye gulve med ind­lagt gulv­varme. Og oven­lys, der giver mere dags­lys og der­med er et til­skud til alle rum.

Proces: Ejerne hyrede arkitekt Tom Mose Peter­sen ejer af tegne­stuen STOCK35 til at tegne til­byg­ningen. Arkitekten stod i sam­arbejde med entre­prenør og tømrer­mester Filip Faur­holm og Brian Jensen fra Bri-Fi BYG for at gennem­føre byggeriet, der tog om­kring 4 måneder.

Materiale­valg ind­vendigt: Huset på Bro­vænget er et træ­hus med en let be­klæd­ning ind­vendig på lofter og vægge i form af gips­plader, her malet hvide – men hvor inventar og lyset giver farverne og stof­lig­heden. Den op­rinde­lige del af huset har et tradi­tionelt fyrre­træs­planke­gulv, i til­byg­ningen er der valgt et planke­gulv i bam­bus med samme karak­ter, som det op­rinde­lige, men som tåler livet i et køkken-alrum med børn.

Materiale­valg ud­vendigt: Det op­rinde­lige sommer­hus har altid frem­stået med en vand­ret facade­be­klæd­ning i træ, som var sværtet sort, med hvide vind­skeder og vindues- og dør­partier. Hoved­døren frem­stod særlig markeret og malet rød. Disse motiver er gen­taget i til­byg­ningen. Den nye hoved­dør er til­svarende rød, vindues- og dør­partier hvide, dog uden sprosser, og der er valgt en vand­ret facade­be­klæd­ning i træ, som også er sværtet sort. Op­rinde­ligt havde de gamle sommer­huse i om­rådet græs­tørv på taget, men på de fleste huse i området er det er­stattet af tage med sort tag­pap. Dette er videre­ført på til­byg­ningen og som en del af facaden mod øst, så tag og facade frem­står som ét for­løb.

Byggepris: 1,5 mio. kr. (inkl. moms) inkl. arkitekt­honorar på 100.000 kr., materialer, arbejds­løn m.m.

Det er ren lykkefølelse at ligge der efter en god middag og stirre ind i brændeovnen og samtidig føle, at naturen er en del af de indendørs kvadratmeter, takket være vores store vinduesåbning.

– I tilfældet med det gamle sommerhus fornemmede jeg hurtigt, at Jannie og Nikolai var åbne over for ikke bare at gentage grundhuset og tidligere tilbygninger til sommerhuset, men at de gerne ville lave et appendiks til huset, som passede ind og samtidig var udtryk for nutidig levevis og byggestil. Havde vi blot forlænget huset med endnu en matchende trækasse, var det kommet til at ligne et langt tog med mange vogne, siger Tom Mose Petersen.

Løsningen blev derfor at gøre en dyd ud af at lave en tilbygning, der skiller sig ud. Og det gør den ved at være bredere end den gamle husdel, ved at have store moderne vinduer uden sprosser og ved at have loft til kip – og så er et hjørne i det nye køkken-alrum trykket ind i facaden. Hjørnet har store vinduer og glasdøre og må siges at være en speciel anordning i et træhus, der traditionelt ikke har store huller i facaden.

Mere end streger på papir

Egentlig var det slet ikke muligt at bygge til i længden, da der i området er restriktioner på, hvor meget af grundens flade der må bebygges. Familien Kronborg måtte godt bygge til i højden, men det ønskede de ikke. Derfor blev det arkitektens fornemme opgave at overbevise kommunen om, at det passede meget bedre ind i områdets historie og arkitektur, at bibeholde husets udtryk ud mod vejen. Et udtryk, der i 1930, da sommerhuset blev opført, lignede mange af de andre sommerhuses i kvarteret.

Dengang var der tale om et sommerhusområde, hvor det bedre borgerskab fra København tog ud i sommerferien og slappede af. Træhusene var skåret over en nationalromantisk læst med græs på taget og dragehoveder på gavlen, og husets centrum lå med udsigt ud mod vejen.

– Havde vi bygget til i højden, var den historie og det gamle udtryk gået tabt. Og det fik jeg heldigvis medhold i fra kommunen og ved en nabohøring, hvorefter vores byggeri af tilbygningen i længden kunne gå i gang, siger Tom Mose Petersen.

Netop hele arbejdet med at få byggegodkendelsen fra kommunen er for Nikolai et godt eksempel på, hvad han har fået ud af at hyre en arkitekt:

– Jeg troede nok lidt naivt, at arkitekter kun slog streger på papir og lavede planløsninger, men jeg har fundet ud af, at de er din mand i marken. En mand, der i hvert fald har sparet os for utrolig mange arbejdstimer. Ja, jeg er faktisk ikke sikker på, at vi havde fået byggetilladelsen til lige netop vores måde at bygge til på, hvis ikke arkitekten havde talt vores sag i kommunens byggeafdeling. Ligesom arkitekten også hjalp os med økonomiske beregninger, som vi skulle bruge til at få godkendt vores banklån.

En anden ting i hele byggeprocessen, som Nikolai har sat stor pris på, er, at der kun har været knyttet få folk til opgaven.

– Arkitekten samarbejdede med én entreprenør, der samtidig er tømrermester, og det betød, at der ikke var ti forskellige firmaer indover, som jeg skulle forholde mig til. Havde arkitekten eller entreprenøren et presserende spørgsmål, om fx en dør skulle åbne mod højre eller venstre, kunne de lige sms’e mig et billede, så jeg kunne tage hurtigt stilling. Effektivt og smart, siger Nikolai og tilføjer, at han nu godt lige vil have kredit for, at Jannie og han selv kom op med idéen til husets bedste spot: Alkoven med hyggebriksen plantet midt i køkken-alrummet.

– Det er ren lykkefølelse at ligge der efter en god middag og stirre ind i brændeovnen og samtidig føle, at naturen er en del af de indendørs kvadratmeter, takket være vores store vinduesåbning. Indefra ser hjørnet helt naturligt ud, men udefra ser det ud, som om der er nogen, som har taget en bid af facaden.

Arkitektens bedste ombygningstips

  • Se en om­byg­ning som en mulig­hed for at få ryddet op i tid­ligere stil­mæssige side­spring. Brug arki­tekten som kilde til in­for­mation om den stil, der karakter­iserer det op­rinde­lige hus, og hvor­dan den stil, kan tages videre med i frem­tidige, moderne om- og til­byg­ninger.
  • Husk på, at når først hånd­værkerne står på grunden, så koster det ikke meget mere at lave en til­byg­ning på 62 kvadrat­meter end én på 42.
  • De færreste private bygger om eller til mange gange i deres liv og har der­for ikke meget er­faring. Der­for er det godt at læne sig op ad fag­folk, der hur­tigt og pro­fessionelt kan tage sig af alt fra varme­be­regninger og bygge­til­ladelser hos kommunen til hånd­tering af eks­terne hånd­værkere.
  • Husk at frem­tids­sikre dit byggeri, så det er lettere at sælge. Det er fx en god idé at med­tænke plads til også at have et tredje børne­værelse eller et kontor til den dag I skal sælge, for det er én af de ting, som efter­spørges og som købere lægger vægt på.
  • Et vel­lykket resul­tat begynder med en vellykket dia­log. Der­for skal tiden til dia­log mellem dig og din rådgiver priori­teres højt – husk den gensidige respekt og at ingen spørgs­mål er dumme. Dog kan nogle løs­ninger være bedre end andre.

Kilde: Tom Mose Peter­sen, se mere på Stock35.dk

Tom Mose Petersen

Tom Mose Petersen