Guide

Sådan energirenoverer du funkisvillaen

Asymmetri, klare linjer og funktionalitet præger denne hustype fra perioden 1920-1940, som særligt halter efter på energiområdet, når man kaster blikket på tag og facader.

Funkisvillaen er, som navnet indikerer, en funktionalistisk hustype. Formen er geometrisk, næsten terningeformet, og vinduer og døre er placeret asymmetrisk i den ofte glatpudsede og hvidmalede facade.

Typiske træk ved funkis-stilen er:

 • Mure i tegl - ofte med pudsede, hvide facader.
 • Svag hældning på taget.
 • Store vinduespartier og hjørnevinduer.
 • Kubisk form og et enkelt udtryk. 
 • Detaljer som gelændere og tynde sprosser i vinduer.

Energi – her halter huset

Et funkishus kan kræve en del vedligeholdelse, og ofte giver husets konstruktioner tilbagevendende problemer.

 • Tag
  Det flade tag bliver let utæt og er sandsynligvis utilstrækkeligt isoleret.
 • Ydervægge
  Mange funkisvillaer har mure af beton med indbyggede jerndrager. Ved dem er der risiko for, at armeringen bliver gennemtæret og svækker konstruktionens holdbarhed samt giver aftegninger af rust på facaden.

  Betonvæggene er også typisk ringe isoleret og får ofte revner, som medfører fugtproblemer og frostsprængninger. Et lag af mineraluld med puds som beskyttelse kan være en gardering mod nedbrud og manglende isolering.
 • Vinduer og døre
  Er ofte placeret yderligt i facaden og derfor mere udsatte. Som minimum bør ruderne skiftes til nye energiruder.

Hvilken pakkeløsning passer til funkisvillaen?

Tag udgangspunkt i "Løsning 2", når du planlægger din energirenovering. Her er grundig efterisolering og udskiftning af døre og vinduer i fokus.

Er vinduerne helt ødelagte og skal skiftes ud, kan det være svært at finde nye, der passer i husets stil, da rammerne er spinkle og ofte af stål. Det bør dog tilstræbes at komme så tæt på det oprindelige resultat som muligt.

Vælger du at efterisolere ydervæggene udvendigt, bør du i samme ombæring rykke vinduerne tilsvarende ud i facaden af hensyn til villaens arkitektoniske udtryk.