Guide

Sådan energirenoverer du landhuset

Bondeidyl, bindingsværk og stråtag. Landhuset er en samlet betegnelse for den hustype, der skød op omkring markerne og i de mindre landsbyer i perioden 1800-1950. De er der stadig i dag – og trænger til en energioptimering.

I mange år var landhuset den mest almindelige boform i Danmark. Da landhuse blev bygget igennem flere århundreder, er der stor variation i både form, udtryk og materialer samt fra egn til egn.

Dog finder man typisk disse kendetegn ved hustypen:

 • Stråtag eller tegltag. 
 • Bindingsværk eller murede ydervægge.
 • Små skæve rum.
 • Bondehusvinduer.
 • Lav loftshøjde.
 • Loft med frilagte/synlige træbjælker.

Energi – her halter huset

Landhuset er som udgangspunkt ikke særligt velisoleret. Og da det er et gammelt hus, kan der ofte være problemer med fugtpåvirkning på grund af en utæt og nedbrudt klimaskærm.

 • Loft
  Der er typisk ikke isoleret mod loftsrummet i et landhus. En energirenovering kan derfor med fordel fokusere på efterisolering af hanebåndsloft, skråvægge og skunk.
 • Vinduer
  De massive ydervægge kan forårsage en kuldebro (koldt område) ved indvendige vindueslysninger, dørhuller og i husets hjørner. Hav derfor fokus på efterisolering disse steder, hvis du udskifter eller renoverer vinduer og døre.
 • Vægge
  De massive vægge kan mangle fugtspærre, hvilket giver fugt mulighed for at trænge op og misfarve væggene.
 • Installationer
  Oprindeligt var der hverken el, vand og varme i ældre landhuse. Det er senere lagt ind i disse huse, måske i flere omgange, derfor kan det være en god idé at tjekke kvaliteten af installationerne. Overvej fx at udskifte radiatorventilerne, så de er af samme type og dimension.

Hvilken pakkeløsning passer til landhuset?

Tag udgangspunkt i "Løsning 3", når du planlægger din energirenovering. Her er der fokus på loft, vinduer, døre og kælder.

Husk, at det kræver viden og grundighed at isolere et gammelt landhus byggeteknisk korrekt, så resultatet bliver vellykket, og isoleringen ikke giver råd- og svampeskader.