Guide

Sådan energirenoverer du statslånshuset

Et lille, nøgternt og billigt hus fra perioden 1938-1958, bygget efter den såkaldte statslånsordning, som stillede strenge krav til husets størrelse og pris. I dag trænger statslånshuset til isolering.

Statslånshuset fremstår som regel som et lille længehus med store vinduer mod haven og smalle, højtplacerede vinduer i facaden mod vejen. Og så var det den første hustype, hvor der blev stillet krav til isoleringen – fx skulle der være mindst 2 cm på taget.

Huset er generelt godt bygget, men materialerne bærer præg af den stramme økonomi og efterkrigsårenes materialeknaphed.

Typisk består statslånshuset af:

 • Mursten eller gasbeton/letbeton
 • Lette facadebeklædninger af træ.
 • Tag med lav hældning beklædt med eternitskifer.

Energi – her halter huset

Selvom der i sin tid var fokus på at få tætnet huset, så er efterisolering kodeordet i dag, når statslånshusets energimæssige tilstand skal optimeres. Vær også opmærksom på kuldebroer.

 • Tag
  Oprindeligt er huset kun isoleret med 20 mm mineraluld i tagkonstruktionen. Det kan være svært at efterisolere loftet, hvis det går til kip.
 • Kælder
  De fleste statslånshuse er bygget med kælder eller krybekælder. Her er det også nødvendigt at efterisolere. Vær opmærksom på at sikre tilstrækkelig ventilation efterfølgende, ellers får du problemer med fugt, råd og svamp i etageadskillelsen.
 • Facade
  Hulmursisolering er oplagt. Ligesom det kan være nødvendigt at efterisolere og udskifte lette facadepartier, særligt hvor vinduer og havedøre er rammet ind af en træbeklædning. Det kan gøres med forsatsvægge med isolering på indersiden af væggene.
 • Vinduer
  Vinduer i disse villaer er efterhånden over 50 år gamle og ofte mindre holdbare end i ældre huse. Specielt vinduernes bundstykker kan være angrebet af fugt.

Hvilken pakkeløsning passer til statslånshuset?

Tag udgangspunkt i "Løsning 1", når du planlægger din energirenovering.

Husets spinkle og enkle proportioner kan gøre det svært at få plads til efterisoleringen uden at gå på kompromis med husets udtryk og arkitektur.