Guide

Sådan former grunden dit hus

Lokalplaner, servitutter, fredningslove, jordbundsforhold og grundens form har alle indflydelse på hvilket type hus, du kan bygge. Men spændende ting kan opstå i de skæveste rammer.
Læs her hvordan grunden er med til at forme dit hus.

Valget af byggegrund er afgørende for, hvilket hus du kan bygge. Det er derfor vigtigt, at du undersøger alle forhold omkring byggegrunden, og måske får en arkitekt til at vurdere potentialet, inden du skriver under på købet. 

En byggegrund er først og fremmest omfattet af en lokalplan, der i visse tilfælde kan være et stramt diktat af hvilke materialer og tagformer du må bygge med på grunden. Derudover kan der være særlige servitutter samt bestemmelser i fredningsloven, som har indflydelse på hvad og hvor, du må bygge. 

Grundens beliggenhed er også vigtig, da den kan have stor betydning for, hvilken arkitektur, der vil passe til stedet. Har du en grund med en smuk beliggenhed eller udsigt giver det særlige muligheder, som det er vigtigt at udnytte i husets arkitektur.

Der er også stor forskel på om du skal bygge i et kvarter, der allerede er tilvokset eller i en ny udstykning med åbne kig på tværs af matriklerne. Det sidste kræver en ekstraordinær indsats fra arkitekten, når der skal skabes private rum uden indblik fra naboer. 

Herudover er der også en række praktiske behov, grunden skal leve op til fx afstand til skole og institutioner, indkøb, offentlig transport, fritidsinteresser, og ikke mindst afstand til familie og venner.

"Besværlige grunde giver de bedste huse"

For arkitekt Lars Bo Poulsen er det ofte de mærkelige og kringlede byggegrunde, der sparker de bed­ste idéer i gang.

  • Hvordan kan en kringlet byggegrund blive interessant for arkitekturen?
    Det, man i første omgang føler som snærende begrænsninger el­ler en hæmsko, kan i sidste ende vise sig at blive et positivt bidrag til arkitekturen. Med en besværlig grund får du nogle udfordringer, der gør, at du er nødt til at tænke dig ekstra grundigt om – og det kommer der ofte nogle ekstra gode og overraskende løsninger ud af.
  • Bliver det dyrere at bygge på sådan en grund?
    Ikke nødvendigvis, men det kan det godt, da du måske skal ud i nogle lidt mere specielle løsninger. En entrepre­nør vil altid se på, om de 200 m2 hus, han skal bygge, er helt enkelt konstrueret eller skruet komplekst sammen, så bearbejdningen bliver sværere, og det koster ofte lidt mere. Arkitekten bruger også lidt mere tid på en speciel og varie­ret grund frem for en firkantet, flad grund.
  • Kan det blive for kringlet – hvad skal man passe på?
    Det kan det sikkert godt – det har jeg bare ikke oplevet endnu. Man er nødt til i en eller anden udstrækning at se på, om der kan blive en ordentlig bolig på det reelle bygge­felt, der er på grunden. Men det vil nok være sjældent, at en byggegrund slet ikke kan bruges – der findes næsten altid en spændende løsning derude. Det er i virkeligheden der, det bliver rigtig sjovt for os arkitekter. At vi sidder og klør os i nakken, inden idéen opstår – og så ender huset med at blive super logisk til grunden i sidste ende. Det er ofte det, der kommer de allermest vellykkede projekter ud af.
Lars Bo Poulsen

Lars Bo Poulsen