Projekt

Landejendom i klassisk gårdstil

  • Æstetisk sammenhæng
  • Sammenhæng med uderum
  • Familievenlige løsninger

På ejendommen har der siden starten af det forrige århundrede ligget en firelænget gård i røde teglsten. Gennem tiden er der kommet tilbygninger, og ændringer til bygningsmassen, samtidig med at de enkelte bygningsdele har fået lov at stå og forfalde.

Vi har hjulpet bygherre med at genopbygge den firelængede gård i klassisk dansk gårdstil, med øje for harmoni, symmetri og et ordnet hierarki imellem bygningerne.

Den firelængede gård fremstår i dag rolig og harmonisk i omgivelserne. Stuehuset, som er orienteret imod søudsigten, fremstår nu arkitektonisk som hovedhus idet den har den højeste tagryg, og tilmed har fået en frontkvist mm. Hovedhuset er flankeret af sidelængerne til begge sider, som overordnet er dimensioneret ens, og overfor stuehuset ligger portbygningen, hvor den oprindelige port er genetableret. Ankomsten til ejendommen sker herigennem, lige i symmetriaksen. Gårdspladsen er reetableret med granitbelægning og skærver.

Den samlede bygningsmase er reduceret og der er samtidig ”ryddet op” i tilfældige tilbygninger der af hensyn til gårdens drift er tilføjet til byggeriet over tid.

Bygningerne er opført i klassisk dansk rød teglsten og med hvide sprossede vinduer. Hoveddøren er, som alle øvrige porte og døre, i træ med sprosser og fyldninger og står i grangrøn. Huset bærer præg af stor detaljerigdom. Her er muret med krydsforbandt med stik over dørene og med murede gesimser. Portåbning er muret hvælving, og i gårdrummet er specialdesignede lamper.

Gården er beliggende i en landsskabsfredning og derfor har projektet været forbi fredningsmyndighederne der ved besigtigelse og præsentation på stedet har blåstemplet projektet.
Ejendommen fungerer i dag som en tidssvarende familiebolig for parret og deres to børn, og er samtidig indpasses fint i stedet og i historien. Bygningen lever naturligvis op til moderne energi krav mm. Et eksempel på nutidigt byggeri med respekt for stedet.

Rådgivning omfattede

  • Energirådgivning
  • Interiørdesign
  • Skitseforslag
  • Myndighedsprojekt

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Louise Balle Rosbjerg