Projekt

Tilbygning: Skarpskåret tagform med ateliervinduer

Den funktionelle villa
  • Æstetisk sammenhæng
  • Optimal udnyttelse af m2
  • Sammenhæng med uderum

En rød murstensvilla med røde tegl på den skarpe tagform er bygget på en skrånende grund ned mod en sø. Stilen er tidstypisk med sit enkelhed og rene linier uden krummelure. På indgangssiden synes bygningen klar i sit udtryk, men beskeden i størrelse. Mod søen åbenbares en flot stor facade på grund af det skrånende terræn. På søsiden var huset forsynet med et imponerende ateliervinduesparti. Det oprindelige hus er fra 1951 og tegnet af arkitekt I.C. Skovgård. Siden blev der
tilbygget en mindre ”knast”, der faldt uden for husets medfødte arkitektur.
Boligejerne, der havde købt villaer i 2014 ønskede nu ”knasten” revet ned og i stedet udført en ny om- og tilbygning, der skulle inkludere et køkken i en ny spisestue. Boligejerne: ”Det var vigtigt for os, at tilbygningen blev udformet så den passede til husets stil. Vi fik en tilbygning, som passer 100% til det oprindelige hus, et dejligt køkken/alrum med udsigt til søen, nøjagtig, som vi havde forestillet os. Det var vigtigt for os at få arkitektens input, da hun kom med nogle løsninger, vi ikke selv ville have fundet på". I løsningen indgik en tilbygning, der tog udgangspunkt i husets stramme plan, skarpe tagform og det store vinduesparti.Det var naturligt at bygge ud på søsiden. Tagfladen blev forlænget ud med sin oprindelige hældning ud over den nye tilbygning og givet en "ombøjning" ind mod husets midte med et nyt ovenlysvindue, så det nu tilbagetrukne køkken kunne få tilført ekstra dagslys. Samtidig blev atelierløsningen gentaget i en mindre størrelse i tilbygningen, der skulle rumme en spisestue, som på grund af taghældningen kun være af en begrænset størrelse. Derfor måtte der gribes en bid af den eksisterende store opholdsstue for at få kvadratmeterne til at slå til. I kælderen, som har fuld etagehøjde på udbygningssiden er et stort vinduesparti ligeledes i spil med ateliervinduerne.
Huset gennemgik derudover en gennemgribende renovering og indvendig modernisering. Herunder udskiftning af tegltaget, der samtidig blev forsynet med ekstra isolering på en sådan måde, at huset bevarede sin skarphed og tagform uden tagudhæng. Endelig fik boligejerne udført et jordvarmeanlæg, som energiforsyning.
Huset blev på grund af sin specielle vinduesløsning vist i DR´s program Hammerslag Sæson 2019.
I 2022 blev ombygningen nomineret i Rudersdal kommunes renoveringspris.

Bæredygtige tiltag

Lavenergiruder/vinduer
Jordvarme
Efterisolering

Rådgivning omfattede

  • Kontakt og idé
  • Skitseforslag
  • Myndighedsprojekt
  • Projektering

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Anette Mørch