Med tilbygningen fulgte en ny opholdskrog i haven mod SV

Anette Mørch

Tegnestuen Blomsten

Holte

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Opbevaringsløsninger
Farvesætning
Bæredygtigt fokus
Køberrådgivning

Tegnestuen Blomsten er specialist i at hjælpe private boligejere gennem et byggeprojekt. Fra start til slut og med udgangspunkt i dine ønsker guider jeg dig hele vejen.

Jeg har stor erfaring i tilbudsindhentning fra håndværkerne og levering af materiale til myndighedsgodkendelse. Arkitektrådgivning tilbydes fra idé til færdigt byggeri. Jeg rykker også gerne ud til en vurdering af muligheder ved nykøb.

Målet er at nå frem til en husejers drømmeprojekt inden for den planlagte økonomiske ramme.

Priser

Kontakt og idé
2.500 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Nykøbsbesigtigelse
2.500 kr.

En besigtigelse (evt. også i weekenden) i forbindelse med et potentielt hus- eller lejlighedskøb med en umiddelbar vurdering på stedet af husets eller lejlighedens eventuelle ændringsmuligheder alt med henblik på tilpasning til købers behov og ønsker. Det kan være energirenovering, tilbygningsmuligheder eller ombygningsmuligheder.