Sommerhuset indskriver sig i klitterne med sin naturlige sølvgrå farve /

Sebastian Schroers

Ardess ApS

Aarhus C

Hos ARDESS tænker og arbejder vi anderledes!
Vores mål er at skabe en bæredygtig og langvarig arkitektur. Vi tror på en holistisk arkitektur, hvor en ydmyg tilgang til mennesker og natur skaber projekter, der når ud over tid og tendenser.
Der er altid et betydeligt antal begrænsninger, der påvirker et projekt på enhver måde. Det er vores job som arkitekter at få mest muligt ud af det, og ved at definere succeskriterierne for et projekt - skubber vi til forståelsen af, hvad der er muligt.

Priser

Kontakt og idé
5.000 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.