Torben Baltsen

Arkitekt MAA Torben Baltsen

Vanløse

Region Hovedstaden
BedreBolig-rådgiver

Målet er en harmonisk, funktionel, forhåbentlig overraskende, og i særdeleshed økonomisk forsvarlig løsning.
Tegnestuens indehaver, Torben Baltsen, har siden 1999 drevet egen virksomhed.
Tegnestuen har som mål, at give dig en opgaveløsning som du ikke havde forestillet kunne lade sig gøre, eller måske ikke havde turdet drømme om.
Energirigtige løsninger går direkte hånd i hånd med kreative og økonomisk forsvarlige opgaveløsninger.
Her går tegnestuen ikke på kompromis..

Priser

Kontakt og idé
2.500 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Kontakt og idé
2.500 kr.

Indledende møde med gennemgang af ønske, ideer og økonomi samt mundtligt ideoplæg på baggrund af drøftelser.

Køberrådgivning
2.500 kr.
Sælgerrådgivning
2.500 kr.