Artikel

Kom godt fra start med dit kælderprojekt

Hvordan får du godkendt din kælder til beboelse? Hvilke overvejelser skal du gøre dig, når du bygger kælder? Hvad koster det at bygge kælder? Og hvad er radon og hvorfor er det farligt? Få svar på alle disse spørgsmål lige her.

Må du bo i din kælder?

Det er fristende at sende de privatlivshungrende teenagere ned i kælderen, hvor de har egen indgang og masser af fred. Men selvom du har plads i kælderen, er det langt fra sikkert, at den er godkendt til beboelse. Det kan nemlig være sundhedsskadeligt på grund af fugt og dårlig luftkvalitet at opholde sig i længere tid i en kælder, hvorfor bygningsreglementet stiller en lang række krav.

Hvis din kælder ikke er godkendt til beboelse, må du hverken bruge den til soveværelse, opholdsstue eller andet, der betyder, at du opholder dig i længere tid i rummet.

Det betyder omvendt, at du uden at søge tilladelse kan bruge din kælder til vaskerum eller opbevaring. Også andre funktioner som motionsrum, hobbyrum og festrum kan du flytte ned i kælderen og på den måde spare plads i resten af huset.

Hvis du får din kælder godkendt til beboelse, skal du være opmærksom på, at ejedomsværdiskatten vil stige, da dit boligareal er blevet større.

Hvad koster det at lave en kælder?

Alt efter om du skal have lavet en hel ny kælder eller gerne vil have istandsat din gamle kælder, er det to forskellige projekter og priser. Lige meget hvad, er boligens nederste etage dyre kvadratmeter.

Mange tror, at de nemt kan få en kælder med, når de bygger nyt, nu de er i gang. Men selvom du bygger nyt og ikke skal tage hensyn til gamle fundamenter og eksisterende bærende vægge, er en kælder besværlig at konstruere. Den koster derfor mindst lige så meget pr. m² at lave som bygningen over jorden. Og prisen bliver endnu dyrere, hvis jorden er fugtig eller ustabil og derfor kræver ekstra foranstaltninger.

Mange boligejere, der bygger nyt, vælger derfor at prioritere flere kvadratmeter over jorden frem for under jorden i deres budget, hvorfor de fleste nye huse er uden kælder.

Hvis du har en gammel kælder, der skal istandsættes, afhænger prisen selvfølgelig meget af den nuværende stand. Men de fleste kældere i ældre huse (og der findes nærmest kun kældere i ældre huse) er sjældent bygget til beboelse. Ifølge arkitekt Niels Søndergaard Jensen kan prisen derfor nemt havne på 800.000 kr. eller mere, hvis man vil have lavet den anvendelig til beboelse.

3 overvejelser inden du laver kælder

 • Hvordan er kælderens umiddelbare tilstand? Er der meget lavloftet? Hvordan er fugtigheden? Og hvad med rumfordelingen og bærende vægge? Ser det helt skidt ud, er det en stor omgang, der nu skal sættes i gang. Omvendt kan det være godt for resten af dit hus, hvis kælderen bliver sat i stand, så både fugt og radon holdes fri af boligen.
 • Har du et uudnyttet loftrum? En kælder er generelt den sidste etage, du skal gå i gang med. Det er nemlig svært at få det godkendt til beboelse, det er dyrt og der er mange flere begrænsninger for anvendelsen end ved en ny 1.sal eller en tilbygning. Hvis du har et uudnyttet loftrum, skal du derfor bruge pladsen dér først. Her kan du samtidig isolere og lave nyt tag på huset, hvis det er gammelt. Når det er sagt, så giver en renoveret kælder et stort komfortløft til hele boligen, hvilket ikke opnås ved en tilbygning.
 • Kan din bolig bære en kælderombygning på 800.000 kroner eller mere? Inden du går i gang med en kælderrenovering, skal du overveje om husprisen kan bære den store investering. Hvor stor en del af investeringen kan du forvente at kunne lægge oven i en salgspris? I nogle områder af Danmark vil det fx bedre kunne betale sig at flytte hen i en anden bolig med mere plads i stedet for at udvide boligarealet. I flere af de store byer, vil investeringen derimod kunne svare sig på sigt.

Kilde: Arkitekt Niels Søndergaard Jensen

Pas på radon!

Hvad er radon?
Radon er en radioaktiv luftart i jorden, der langsomt siver op til overfladen og blandt andet trænger ind i bygninger. Her sætter det sig på støv og røg.

Da radon kommer fra jorden, er der ofte større koncentrationer af radon i et hus’ kælder end på de øvrige etager. Du skal forsøge at undgå radon, da det skader dit lungevæv, hvilket i værste fald kan medføre lungekræft.

Radon i kælderen er kun skadeligt, hvis du opholder dig der i længere tid og bruger det til beboelse.

Sådan undgår du radon
Du kan undgå radon ved blandt andet at lufte meget ud og indsætte luftventiler, så luften ofte bliver skiftet. Du kan også indsætte et radonsug eller tætne forskellige revner, hvor radon kan trænge igennem.

Bliv klogere på radon
Du kan undersøge, om dit hjem er ramt af radon ved hjælp af en radonboks, der måler koncentrationen i luften. Du kan også få meget mere viden om håndtering af radon på Bolius' hjemmeside

Få godkendt din kælder til beboelse

Det kan være svært at få godkendt en ældre kælder til beboelse, for mange parametre, som de færreste kældre kan leve op til, skal være i orden, da de kommunerne stiller strenge krav til kælderens indretning og indeklima, før de giver tilladelse til beboelse.

Det kan derfor være en god idé at få en arkitekt og andre rådgivere til at hjælpe dig med ombygningen, så du er sikker på, at alt er i orden. Kravene kan du læse i bygningsreglementet.

De vigtigste krav til at få godkendt din kælder

 • Gulv
  Dit kældergulv skal mindst et sted i være på samme niveau som jorden udenfor. Hvis dit hus ikke ligger på en skrånende grund, kræver det derfor, at du graver en ydermur til kælderen fri. Sæt gerne en døråbning her og etablér en trappe derned.
 • Vinduer
  Der skal være minimum et vindue ud i det fri fra hver eneste kælderrum. Dette skyldes krav om ordentlig luftcirkulation og flugtveje, hvis det brænder. Disse vinduer behøver ikke være så store, at de kan bruges som flugtveje.
 • Flugtveje
  Der skal være mindst en flugtvej fra kælderen og direkte ud i det fri. Det kan være et vindue, en dør eller lem. Flugtvejen skal være mindst 1,5 meter høj og bred. Samtidig skal der højst være 1,2 meter mellem gulvet og starten på flugtvejen, så man let kan kravle ud. Åbningen skal være let at åbne.
 • Rumhøjde
  Der skal være minimum 2,30 meter fra gulv til loft i hele kælderen.

 • Indeklima
  Kælderens indeklima skal være sundt. Det betyder, at der ikke må være koldt og fugtigt eller tegn på skimmelsvamp og radon, der kan skade dit helbred

 • Bebyggelsesprocent
  Før din kælder kan godkendes til beboelse, skal du tjekke at bebyggelsesprocenten tillader en udvidelse af boligarealet. Selvom din kælder lever op til alle de andre krav, vil den ikke blive godkendt til beboelse, hvis dit samlede boligareal med en godkendelse vil overstige den tilladte bebyggelsesprocent. Det er dog kun kælder, hvor loftet ligger over 1,25 meter over terræn (jorden udenfor), der skal medregnes i bebyggelsesprocenten. Er loftet under, tæller det altså ikke med og kan være så stort, du ønsker.

  Kilde: Videncentret Bolius