Guide

Sådan energirenoverer du byhuset

Byhuset er en samlet betegnelse for den hustype, der blev bygget i villakvartererne omkring København og de store stationsbyer i takt med jernbanens udbredelse. I stil og arkitektur er det næsten det modsatte af landhuset. Græske søjler, romerske statuer, gesimser og blomsterranker. Det prangende byhus blev bygget i de større byer i perioden 1800-1920. Bag pynten lurer dog kuldebroer og dårlig isolering.

Sådan er byhuset konstrueret

Inspirationen til udtryk og arkitektur blev hentet fra udlandet, men det er dog velkendte danske materialer og byggeteknikker, der kendetegner hustypen.

Kend bl.a. byhuset på:

 • Materialer som træ, mursten og teglsten.
 • Dannebrogsvinduer med kitfals.
 • Detaljer og udsmykninger.
 • En eller flere etager.

Læs også: Hvorfor skal du bruge en arkitekt, når du energirenoverer? 

Energi – her halter huset

Byhuset er et gammelt hus. Derfor vil der også ofte være problemer med fugtpåvirkning på grund af en utæt og nedbrudt klimaskærm.

 • Loft
  Mange lofter i byhuse er udført med fritlagte bjælker og lodrette skunkvægge. Minimal eller ingen isolering er ofte problemet her. En energirenovering kan derfor med fordel fokusere på efterisolering af hanebåndsloft, skråvægge og skunk.

  Husk desuden at efterse taget jævnligt, da understrygningen kan falde ned og medføre utætheder. På en udnyttet tagetage er det svært at opdage før fugtskaderne er alvorlige.
 • Vinduer
  Er der massive ydervægge kan det forårsage en kuldebro (koldt område) ved indvendige vindueslysninger, dørhuller og i husets hjørner. Hav derfor fokus på efterisolering disse steder, hvis du udskifter eller renoverer vinduer og døre.
 • Vægge
  Et problem i mange ældre byhuse er, at vægge omkring fundamentet mangler fugtspærre. Den skal etableres, hvis væggen skal efterisoleres indefra.

  Hulmure med faste bindere, dvs. mursten, der forbinder den ydre del af ydervæggen med den indre del, er almindelig i byhuse fra efter år 1900. Det kan betyde kuldebroer.
 • Gulve
  Gulve i grundplan er ofte udført på beton eller direkte på jorden og er normalt ikke sikret mod fugt nedefra. Der kan også være krybekælder, som mangler ventilation.
 • Varmeinstallationer
  I ældre huse kan varmerørene være af forskellig dimension, hvilket kan give problemer med at få ensartet varme i alle rum. Dæm op for det problem ved at udskifte ventilerne, så de er af samme type og dimension.

Læs også: Hvornår skal du energirenovere?

Forslag til energiforbedringer af klimaskærmen

Med fokus på disse områder kan du optimere dit energimærke.

 • Efterisolering af hanebåndsloft, skråvægge og skunk
  Ved at efterisolere hanebåndsloft, skråvægge og skunk kan du nedbringe varmetabe og forbedre fugtforhold og dermed indklimaet i din bolig.
   
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
  Du får et mindre varmetab, mindre træk og øget komfort ved at skifte til nye ovenlysvinduer med energiruder.
   
 • Udskiftning af yderdøre og vinduer eller ruder
  Er dine døre eller vinduer ramt af råd eller nedbrydning, kan en udskiftning have betydelig indvirkning på din energiregning.
   
 • Efterisolering af væg, gulv og loft i kælder
  Op mod en tredjedel af husets varme kan forsvinde ud gennem din kælder, hvis den er dårligt isoleret.
   
 • Muligheder for forbedring af husets varmeinstallation 
  Et mere effektivt varmeanlæg er også en kilde til besparelser. Hvilken varmeløsning du bør vælge, afhænger af din nuværende opvarmningsform, samt om du har adgang til fjernvarme.