Guide

Sådan energirenoverer du den modernistiske villa

Et spændende arkitekttegnet hus fra 1950'erne og 1960'erne – kasseformet, funktionelt og med fladt tag. Huset har store glaspartier og en åben indretning, men også udfordringer, når det kommer til energien.

En anderledes og mere enkel, ren arkitektur adskiller den modernistiske villa fra tidligere tiders pyntede og symmetriske huse.

Disse træk er typisk for hustypen: 

 • Synlige bærende konstruktioner i huset, fx søjler og bjælker af træ.
 • Kasseform eller rektangulære elementer i vinkelrette moduler.
 • Fladt tag med tagpap og tydeligt udhæng.
 • Vindues- og dørpartier i fuld højde eller lange sammenhængende vinduesbånd.

Den modernistiske villa er bygget i en tid, hvor olien til opvarmning var billig. Det ses på isoleringsstandarden. Derudover kan husets konstruktioner give visse problemer.

 • Tag
  Er taget ikke blevet efterisoleret, siden huset blev bygget, vil der være meget at hente her. Overvej at montere eller udskifte eksisterende ovenlyskupler.
  Vær også opmærksom på problemer med utætheder i det flade tag. Det kan bl.a. løses ved at bygge et nyt tag med lille hældning oven på det gamle, flade tag.
 • Konstruktioner
  De mange trækonstruktioner, søjler og bærende bjælker kan med tiden få problemer med fugt, råd og svamp. Husk løbende vedligeholdelse, og udskift om nødvendigt. Konstruktionerne kan også være kilde til kuldebroer, der leder kulden ind i huset.

Læs på bolius.dk, hvordan du fjerner kuldebroer 

 • Store vinduespartier
  De store vinduer bidrager med solindfald og varme, men de er også årsag til et stort varmetab. Er rammer og karme i god stand, er der ingen grund til at udskifte dem, men ruderne bør skiftes til moderne lavenergiruder
 • Ydervægge
  Den mest effektive efterisolering af ydervæggene sker ved at isolere facaderne udefra. Det ændrer voldsomt på det oprindelige udtryk og kan derfor kun anbefales ved gennemgribende ombygninger.

Læs mere om den modernistiske villas svagheder på bolius.dk 

Hvilken pakkeløsning passer til den modernistiske villa?

Tag udgangspunkt i "Løsning 2", når du planlægger din energirenovering. Her er grundig efterisolering og udskiftning af døre og vinduer i fokus.

Man kan godt ændre på den modernistiske villa ved en ombygning, da udtrykket og planløsningen er dynamisk, men det er vigtigt at respektere husets oprindelige stil. Eller går dets karakteristiske udseende og helhed tabt. Tag en arkitekt med på råd.