Guide

Sådan energirenoverer du den modernistiske villa

Et spændende arkitekttegnet hus fra 1950'erne og 1960'erne – kasseformet, funktionelt og med fladt tag. Huset har store glaspartier og en åben indretning, men også udfordringer, når det kommer til energien.

Sådan er den modernistiske villa konstrueret

En anderledes og mere enkel, ren arkitektur adskiller den modernistiske villa fra tidligere tiders pyntede og symmetriske huse.

Disse træk er typisk for hustypen: 

 • Synlige bærende konstruktioner i huset, fx søjler og bjælker af træ.
 • Kasseform eller rektangulære elementer i vinkelrette moduler.
 • Fladt tag med tagpap og tydeligt udhæng.
 • Vindues- og dørpartier i fuld højde eller lange sammenhængende vinduesbånd.

Læs også: Hvorfor skal du bruge en arkitekt, når du energirenoverer? 

 

Energi – her halter huset

Den modernistiske villa er bygget i en tid, hvor olien til opvarmning var billig. Det ses på isoleringsstandarden. Derudover kan husets konstruktioner give visse problemer.

 • Tag
  Er taget ikke blevet efterisoleret, siden huset blev bygget, vil der være meget at hente her. Overvej at montere eller udskifte eksisterende ovenlyskupler.
  Vær også opmærksom på problemer med utætheder i det flade tag. Det kan bl.a. løses ved at bygge et nyt tag med lille hældning oven på det gamle, flade tag.
 • Konstruktioner
  De mange trækonstruktioner, søjler og bærende bjælker kan med tiden få problemer med fugt, råd og svamp. Husk løbende vedligeholdelse, og udskift om nødvendigt. Konstruktionerne kan også være kilde til kuldebroer, der leder kulden ind i huset.
 • Store vinduespartier
  De store vinduer bidrager med solindfald og varme, men de er også årsag til et stort varmetab. Er rammer og karme i god stand, er der ingen grund til at udskifte dem, men ruderne bør skiftes til moderne lavenergiruder
 • Ydervægge
  Den mest effektive efterisolering af ydervæggene sker ved at isolere facaderne udefra. Det ændrer voldsomt på det oprindelige udtryk og kan derfor kun anbefales ved gennemgribende ombygninger.

Læs mere om den modernistiske villas svagheder på bolius.dk 

Forslag til energiforbedringer af klimaskærmen

Med fokus på disse områder kan du optimere dit energimærke.

Forslag til energiforbedringer af klimaskærmen

 • Efterisolering af tag og tagrem
  Efterisolering af flade tage med tagpap udføres nemmest som en udvendig efterisolering oven på den eksisterende tagbelægning.
  Tagremmen er bunden af tagkonstruktionen – dvs. det træ, som hele konstruktionen er fastgjort til. Den kan efterisoleres både indvendigt eller udvendigt.
   
 • Udskiftning af ovenlyskupler
  Når du alligevel efterisolerer taget, kan det betale sig at udskifte ovenlyskuplerne til lavenerginiveau.
   
 • Udskiftning af yderdøre, termoruder eller vinduer
  Er dine døre eller vinduer ramt af råd eller nedbrydning, kan en udskiftning have betydelig indvirkning på din energiregning.
   
 • Efterisolering af gulv over krybekælder
  Ved at efterisolere etageadskillelsen kan du reducere varmetabet mellem den opvarmede og uopvarmede del af boligen.
   
 • Efterisolering af sokkel
  Soklen er den nederste, bærende del af murene i en bygning. Det kan anbefales af efterisolere soklen i forbindelse med, at du alligevel skal isolere ydervægge, etablere omfangsdræn eller af anden grund får gravet op omkring huset.
   
 • Muligheder for forbedring af husets varmeinstallation
  Et mere effektivt varmeanlæg er også en kilde til besparelser. Hvilken varmeløsning du bør vælge, afhænger af din nuværende opvarmningsform, samt om du har adgang til fjernvarme.

Læs også: Hvornår skal du energirenovere?