Energirenovering

Hvorfor energirenovere? En energirenoveret bolig er billigere at bo i, da der bruges færre ressourcer på opvarmning og derfor nedbringer dine udgifter. Udover de åbenlyse fordele for både din pengepung og miljøet, så kan en energirenovering også være med til at forbedre dit indeklima og gøre den mere attraktiv for potentielle købere. Og du kan få tilskud til mange typer af energirenoveringsprojekter. Bliv klogere her.

Bygningsreglementet kræver, at du tænker energi ind, når du renoverer dit hus eller lejlighed. Men hvad er energirenovering egentlig? Typisk er følgende projekter omfattet eller gennemgået i forbindelse med en energirenovering:

  • Isolering af tag, loft, ydervægge, gulv, kælder, kældervægge, sokkel og/eller fundament. Isolering af vandrør og pumper og af varmtvandsbeholder eller varmeveksler kan også indgå i en energirenovering.
  • Udskiftning af vinduer eller ruder
  • Udskiftning eller optimering af varmeanlæg, ventilationsanlæg, pumper og termostater

Uanset om du søger hjælp til energirenovering af din murermestervilla, dit 70’er parcelhus, af bevaringsværdige bygninger, eller om det er dit tag eller vinduer, der skal energirenoveres, så kan du få rådgivning om energirenovering af Danske BoligArkitekter. Arkitekterne kan hjælpe dig med at lave en strategi for energirenovering af din bygning, og har alle har særlig uddannelse i at rådgive omkring energirenovering af den privat boligmasse.

Vores arkitekter kan bl.a. hjælpe dig med:

  • At planlægge dit renoveringsprojekt og indtænke energirenovering
  • At se boligens energimæssige tilstand og kortlægge de muligheder, der er for energioptimering
  • At tegne, søge om byggetilladelse, indhente tilbud og overse udførelsen af dit energirenoveringsprojekt

Læs mere her på siden eller læs om energirenovering af lejligheder eller om energirenovering af dit hus på Energistyrelsens hjemmeside.