Guide

Sådan energirenoverer du patriciervillaen

Patriciervillaen er en stor, klassisk villa bygget i perioden 1860-1930. Den blev dengang udført i udsøgte materialer for at understrege ejerens betydning og rigdom – i dag er der behov for efterisolering.

Datidens patriciervillaer blev normalt tegnet af de førende arkitekter i landet og fremstod imponerende – både i forhold til størrelse, det ekstravagante materialevalg og de mange detaljer.

Patriciervillaen er ofte bygget op omkring en streng symmetri med en centralt placeret og pompøs indgang som centrum.

Desuden er disse træk typiske for den storslåede villa:

 • Palæstil.
 • Mansardtag med røde eller sortglaserede tegl.
 • Pudsede facader.
 • Inddækgning, tagrender og nedløbsrør i kobber.
 • Husets midterste del er trukket en anelse frem, så der opstår en skyggevirkning, som får huset til at virke fint og storslået.

Energi – her halter boligen

Det kan være et meget stort og bekosteligt arbejde at vedligeholde og reparere en patriciervilla. Til gengæld har energirenoveringer den fordel, at du efterfølgende sparer på forbruget.

 • Vinduer
  Du behøver ikke at skifte dine gamle vinduer helt ud, hvis de er i god stand. Du kan ofte spare lige så meget ved at skifte de gamle glas ud med nye energiruder eller ved at sætte forsatsvinduer med energiruder op.
 • Kælder
  Kældre i ældre huse fra før 1930 er næsten altid fugtige. I mange tilfælde kan problemerne i nogen grad afhjælpes ved at lægge omfangsdræn omkring huset og/eller ved at grave kældergulvet op og lægge et såkaldt kapillarbrydende lag under gulvet.
 • Tag
  Patriciervillaer har ofte mansardtag. Det kan være vanskeligt at efterisolere, fordi det er svært at komme til at lægge isolering på den lodrette del af taget. Du kan enten isolere et mansardtag udefra eller indefra.
 • Ydervægge
  I en ældre hustype som patriciervillaen vil det være svært at udføre en udvendig isolering af ydervæggene, uden at det går ud over husets stil og charme. Derfor vil den bedste løsning foruden hulmursisolering være en indvendig efterisolering af ydervæggene.

Hvilken pakkeløsning passer til patriciervillaen?

Tag udgangspunkt i "Løsning 3", når du planlægger din energirenovering. Her er der fokus på loft, vinduer, døre og kælder

Det er vigtigt, at huset istandsættes med respekt for dets arkitektoniske stil og materialer. Mange patriciervillaer har desværre mistet en del af deres særegne stil og storslåede udtryk, fordi tidligere ejere ikke har prioriteret dette. Det er derfor vigtigt, at du rådfører dig med en arkitekt, inden du kaster dig ud i en energirenovering.