Guide

Luk dagslyset ind

Naturligt dagslys giver varme og gør et rum lyst og rart at befinde sig i. Samtidig er dagslys godt for din sundhed. Solens lys påvirker nemlig både dit humør, energiniveau, immunforsvar og døgnrytme, og kan derfor også forebygge vinterdepression.

Dagslys er godt for humøret og elregningen

Når du bygger nyt eller om og samtidig vil sikre dig et godt indeklima, skal du tænke over mængden af dagslys og indrette dit hjem så lyskilderne bliver udnyttet optimalt.

Lyset skal fx falde rigtig ind i boligen for ikke at reflektere irriterende. Og mens du helst skal have så meget lys og sol ind i boligen som muligt om vinteren, skal du passe på overophedning om sommeren. Tænk derfor over farver, vinkler, materialer og arkitektur, og få gerne hjælp fra en rådgiver. Lys har nemlig en utrolig stor betydning for, hvordan du opfatter et rum.

Samtidig med at du får et behageligt og sundt lys ind i din bolig, sparer du på energien og elregningen. Med masser af dagslys vil du nemlig automatisk have mindre behov for at tænde for det elektriske lys. Et ovenlys over køkkenbordet eller spisebordet, hvor du befinder dig tit og har brug for godt lys, kan derfor være en god og givende løsning.

Sådan får du mere dagslys i din bolig

  • Vælg større vinduer, og få mere dagslys ind i dit hjem. Det siger sig selv, at jo større vinduer, jo mere lys. Pas dog på, at din bolig ikke bliver overophedet om sommeren, og lav en form for afskærmning.
  • Halver væggen. En halvvæg eller en rumdeler vil lade lys trække længere ind i boligen end en hel og tætlukket væg
  • Indsæt ovenlysvinduer/ lysskakter i rum, hvor der ikke er mulighed for et almindeligt vindue, eller for at øge rummeligheden og lyset i al almindelighed. Med et ovenlysvindue mindsker du behovet for elektrisk lys, får et smukt kig til himlen og øger rummeligheden og en fornemmelse af højt til loftet.
  • Vend de store vinduer mod syd der, hvor du ønsker dagslys længst muligt, som f.eks. i stuen eller køkken-alrummet.
  • Lav gennemlyste rum med vinduer i flere retninger. Lys fra flere retninger forøger fornemmelsen af plads og giver varierende lys dagen igennem, da solen bevæger sig over himlen i løbet af dagen.
  • Sæt vinduer mellem rum, for at trække lyset fra lyse rum ind i mørke rum, hvor der ikke er facadekontakt og dermed mulighed for et rigtigt vindue.
  • Brug lyse materialer udenfor. En lys terrasse vil reflektere mere lys ind i boligen end en sortmalet terrasse.
  • Fjern skyggende elementer som et skur, et træ eller en udestue, hvis de spærrer for lyset og udsynet fra din bolig.
  • Brug lyse farver. Lyse farver genspejler lyset i modsætning til mørke, der absorberer lyset. Ved brug af lyse farver vil du derfor få en oplevelse af mere lys. Det gælder både lyse farver på vægge, gulve, rundt om vinduet og lyse møbler.