Boligreportage

Nyt hus med gammel sjæl

Et ældre hus fik ny tilbygning og blev samtidig ført tilbage til sit oprindelige udseende. Ejerne Mille og Flemming Pristed føler i dag, at de har fået et helt nyt hus, men med den gamle boligs sjæl intakt.

Konditor og medindehaver af LaGrassa Chokolade Mille Pristed og hendes mand Flemming Pristed købte tilbage i 2004 et lille hus på 79 m² i Virum-Sorgenfri. Dengang havde parret kun ét barn, og fordi huset havde en snedig planløsning, føltes det rummeligt nok.

Først efter at familien var flyttet ind, blev de opmærksomme på, at de havde købt et hus med en helt særlig historie. Huset er nemlig baseret på et byggeprojekt, den kendte arkitekt og møbelarkitekt Mogens Lassen tegnede i forbindelse med en konkurrence tilbage i 1940. Mogens Lassen vandt, hvorefter de 86 enfamilieshuse blev opført i Virum-Sorgenfri. Da første runde af husene var bygget, indløb der en del klager over byggesjusk, hvorfor byggeriet stoppede, mens udbedringerne foregik. Anden runde kom først i gang i slutningen af 40’erne. Her tog arkitekt Hans P. Nyborg over for Mogens Lassen og ændrede på nogle af de oprindelige tanker og detaljer i huset.

 

Én af dem var fravalget af ovenlysvinduer, og det var netop problemet i det hus, som Mille og Flemming havde købt. De små stuer tørstede efter dagslys, og med ankomsten af barn nummer to stod parret pludselig også med et alarmerende pladsproblem. Løsningen blev en gennemgribende om- og tilbygning tegnet af arkitekt Nanna Bering, der er stor fan af ovenlysvinduer. Udover ovenlysvinduerne var Nanna Bering og ejerne enige om at rydde op i de for huset knap så klædelige elementer, som var blevet påklistret boligen gennem tiden.

Huset skulle på den måde føres tilbage til sit oprindelige udtryk. Det betød blandt andet nedrivningen af en utæt glasvinterstue og fjernelse af de sprossede termovinduer, der stilmæssigt misklædte det enkle og funktionalistiske hus.

Vi føler, at vi har fået et helt nyt hus, men at sjælen fra det gamle er intakt.

Det tilfører noget ekstra lys og liv til køkkenet, at det har to loftshøjder.

ARKI­TEKTENS TIPS TIL OVEN­LYS

Arki­tekt Nanna Bering er vild med oven­lys­vinduer. Men før du skærer hul i taget, bør du over­veje følg­ende:

  • Tænk nøje over placer­ingen – især i stue, køkken og sove­værelse. Et oven­lys­vindue, der giver blænd­ende sol­lys direkte ned på et køkken­bord, et TV eller på en hoved­pude, vil i det lange løb føles irri­terende. Placerer du der­imod vinduet mod nord, får du et mere roligt og kon­stant dags­lys uden blænd­ings­gener.
  • Ind­stil dig på lidt mere støj. Det kan være hyggeligt at lytte til regnen, der trommer mod oven­lys­vinduet. Men det kan også virke for­styr­rende på et kon­tor eller lige­frem generende for natte­søvnen i et sove­værelse.
  • Oven­lys­vinduer giver kulde­ned­fald. Selv med tre lag glas vil der være en lille, men mærk­bar temperatur­for­skel under vin­duet. 
  • Ind­ram ud­sigten. Vælg en placering, der til­gode­ser om­givelserne, så du fx får ud­sigt til smukke træ­kroner.

Kilde: Arki­tekt Nanna Bering, medl. af Danske Bolig­arkitekter
 

FAKTA OM OMBYGNINGEN

Familien fik: om- og til­bygget deres 79 m² villa fra 1947 med en til­byg­ning på 108 m² inde­hold­ende stue, to børne­værelser, et bade­værelse, et større køkken-alrum og ny træ­terrasse i hele husets længde. Nye gulve, lofter til kip med oven­lys, nye vin­duer og terrasse­døre.

Proces: Mille og Flemming de­finerede familiens behov for arki­tekt Nanna Bering, der efter­følgende lavede en plan for til­byg­ningen og moderni­sering af den gamle hus­del. Parret ind­gik kon­trakt med MT Høj­gaard efter en til­buds­runde med to andre entre­prenører. Under byggeriet førte arki­tekten til­syn. Hele pro­cessen fra første skitse til ind­flyt­ning tog ni måneder.

Materiale­valg ind­vendigt: Det gamle tag blev efter­isoleret. Der er brugt 3-lags­vinduer og in­stalleret gulv­varme i til­byg­ningen. Gulve i ege­lamel­plank, pudsede vægge, com­posit­bord­plader i køkken og på bade­værelset, samt natur­stens­fliser på bade­værelset.

Materiale­valg ud­vendigt: Huset er om­fattet af lokal­plan, hvilket be­tyder, at der ikke må ændres på facaden og ud­trykket ud mod vejen. Der­for er til­byg­ningen lagt mod den syd­vendte have­side og på en måde, så den ikke kan ses fra vejen. Facaden på til­byg­ningen er gas­beton, der efter­følgende er pudset med Weber puds. Terrasse­dækket er ud­ført i ipê.

HER BOR ...

... Mille Pri­sted, Kon­ditor og med­inde­haver af LaGrassa Choko­lade, Flemming Pri­sted, chef­jurist og parrets to sønner på 9 og 12 år.

Huset: Baseret på huse tegnet af Mogens Lassen, men færdigtegnet og -bygget af arkitekt Hans P. Nyborg . Opført i 1947 på 79 m² + kælder. Med til­byg­ningen i 2013 er huset nu på 187 m².

Hvor: I Virum-Sorgenfri.

Justeringer på stedet

Tilbygningen på lidt mere end 100 m² blev lagt mod syd, så den reelt ikke kan ses fra vejsiden, hvilket er nødvendigt, da huset er omfattet af lokalplan og ikke må få ændret i facaden og udtrykket ud mod vejen. Udover en børneafdeling med to børneværelser og et badeværelse rummer tilbygningen en stor stue og halvdelen af køkkenet, der ligger midt i huset som boligens vigtigste rum, der forbinder spiseafdeling og voksenafdelingen med stuen og børneafdelingen. Tilbygningen har loft til kip, hvilket får hele huset til at fremstå moderne og meget rummeligt.

For at binde den gamle og nye del visuelt sammen, er der blandt andet lagt nye, ens gulve i hele huset og sat store foldedøre i facaden mod den sydvendte træterrasse, der løber fra den ene ende af huset til den anden, og dermed også samler den nye og den gamle bygning.

Huset havde faktisk flotte trægulve, men de var så slidte, at de ikke stod til at redde, ligesom det viste sig, at der var niveauforskel mellem køkken og stue, da der blev revet et par gamle vægge ned.

– Sådan er det altid med ældre huse. De er fulde af overraskelser. Men det skaber bare udfordringer, som er sjove at løse hen ad vejen, forklarer Nanna Bering.

En anden overraskelse var loftet i køkkenet. Egentlig var det ikke planen, at loftet i køkkenet skulle gå til kip, men da håndværkerne lukkede loftet op for at udskifte en del af taget, og arkitekt og ejere så, hvilken effekt den ekstra højde gav rummet, blev det besluttet at lave kipløsningen.

– Det tilfører noget ekstra lys og liv til køkkenet, at det har to loftshøjder. Det ser ikke ideelt ud på en tegning, men nogle gange må du bare mærke efter, hvis en løsning føles rigtig, når du står i rummet. Og vi var ikke i tvivl, siger Flemming.

Han tilføjer, at det har været en fordel i planlægningsprocessen og parrets udspil til arkitekten, at de har boet mange år i huset, før de byggede til:

– Vi var jo helt klar over, hvordan solen og lyset kommer ind i huset og bevæger sig i løbet af dagen. Det gjorde det lettere for os, at definere vores behov og tale med om, hvordan rummene i tilbygningen skulle placeres i forhold til lyset. Samtidig var det let at pege på de oprindelige elementer i huset, som vi gerne ville have, at tilbygningen skulle bygge videre på. Vi føler, at vi har fået et helt nyt hus, men at sjælen fra det gamle er intakt.

Nanna Bering

Nanna Bering