Nanna Bering

NB Ark Rådgivende Arkitekter M.A.A

Virum

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Kort ventetid
Bæredygtigt fokus
Byggeteknisk baggrund
Køkkendesign

NB Ark er en mindre, men engageret og professionel tegnestue. Vores mål er altid at fungere som kreativ sparringspartner for vores kunder med fokus på holdbare løsninger fra idé til virkelighed, både ved nybyg og renovering. Vi har stor erfaring med energirigtige og bæredygtige løsninger, og vi lægger stor vægt på at skabe arkitektonisk og funktionel værdi for vores kunder. Vi rådgiver vores kunder fra de indledende skitser til det færdige byggeri.

Priser

Kontakt og idé
3.800 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Artikler om mine projekter