Nanna Bering

Bliv ringet op gratis af Nanna Bering

Skriv en besked herunder eller ring

Nyt hus med gammel sjæl

Et ældre hus fik ny tilbygning og blev samtidig ført tilbage til sit oprindelige udseende. Ejerne Mille og Flemming Pristed føler i dag, at de har fået et helt nyt hus, men med den gamle boligs sjæl intakt.

Af: Julie Vöge
Foto: Christina Kayser Onsgaard

Konditor og medindehaver af LaGrassa Chokolade Mille Pristed og hendes mand Flemming Pristed købte tilbage i 2004 et lille hus på 79 m² i Virum-Sorgenfri. Dengang havde parret kun ét barn, og fordi huset havde en snedig planløsning, føltes det rummeligt nok.

Der er prioriteret et moderne, enkelt køkken med store bordflader i composit, der er lette at holde rene.
Køkkenelementerne er fra JKE Design, og featuren med at en del af bordpladen er gjort til spise- og siddeplads er et hit hos familien, der stort set altid sidder der og spiser.

Først efter at familien var flyttet ind, blev de opmærksomme på, at de havde købt et hus med en helt særlig historie. Huset er nemlig baseret på et byggeprojekt, den kendte arkitekt og møbelarkitekt Mogens Lassen tegnede i forbindelse med en konkurrence tilbage i 1940. Mogens Lassen vandt, hvorefter de 86 enfamilieshuse blev opført i Virum-Sorgenfri. Da første runde af husene var bygget, indløb der en del klager over byggesjusk, hvorfor byggeriet stoppede, mens udbedringerne foregik. Anden runde kom først i gang i slutningen af 40’erne. Her tog arkitekt Hans P. Nyborg over for Mogens Lassen og ændrede på nogle af de oprindelige tanker og detaljer i huset.

 

Vi føler, at vi har fået et helt nyt hus, men at sjælen fra det gamle er intakt.

FAKTA OM OMBYGNINGEN

Familien fik: om- og til­bygget deres 79 m² villa fra 1947 med en til­byg­ning på 108 m² inde­hold­ende stue, to børne­værelser, et bade­værelse, et større køkken-alrum og ny træ­terrasse i hele husets længde. Nye gulve, lofter til kip med oven­lys, nye vin­duer og terrasse­døre.

Proces: Mille og Flemming de­finerede familiens behov for arki­tekt Nanna Bering, der efter­følgende lavede en plan for til­byg­ningen og moderni­sering af den gamle hus­del. Parret ind­gik kon­trakt med MT Høj­gaard efter en til­buds­runde med to andre entre­prenører. Under byggeriet førte arki­tekten til­syn. Hele pro­cessen fra første skitse til ind­flyt­ning tog ni måneder.

Materiale­valg ind­vendigt: Det gamle tag blev efter­isoleret. Der er brugt 3-lags­vinduer og in­stalleret gulv­varme i til­byg­ningen. Gulve i ege­lamel­plank, pudsede vægge, com­posit­bord­plader i køkken og på bade­værelset, samt natur­stens­fliser på bade­værelset.

Materiale­valg ud­vendigt: Huset er om­fattet af lokal­plan, hvilket be­tyder, at der ikke må ændres på facaden og ud­trykket ud mod vejen. Der­for er til­byg­ningen lagt mod den syd­vendte have­side og på en måde, så den ikke kan ses fra vejen. Facaden på til­byg­ningen er gas­beton, der efter­følgende er pudset med Weber puds. Terrasse­dækket er ud­ført i ipê.

Før: Her ses den utætte glasvinterstue, som blev revet ned i processen.
Efter: Tilbygningen ligger en meter forskudt på grunden i forhold til det gamle hus, for med Flemmings ord at skabe dynamiske vinkler, og for at undgå at få et langt hus, der ligner Berlinmuren.
Vasen er fra Wauw.
Plantegninger, som viser rumfordelingen før og efter tilbygningen.

Én af dem var fravalget af ovenlysvinduer, og det var netop problemet i det hus, som Mille og Flemming havde købt. De små stuer tørstede efter dagslys, og med ankomsten af barn nummer to stod parret pludselig også med et alarmerende pladsproblem. Løsningen blev en gennemgribende om- og tilbygning tegnet af arkitekt Nanna Bering, der er stor fan af ovenlysvinduer. Udover ovenlysvinduerne var Nanna Bering og ejerne enige om at rydde op i de for huset knap så klædelige elementer, som var blevet påklistret boligen gennem tiden.

Huset skulle på den måde føres tilbage til sit oprindelige udtryk. Det betød blandt andet nedrivningen af en utæt glasvinterstue og fjernelse af de sprossede termovinduer, der stilmæssigt misklædte det enkle og funktionalistiske hus.

“Det var en stor arkitektonisk øvelse at lave overgangen mellem tilbygning med kip til husets gamle, lavloftede del. Der er valgt en brat overgang mellem de to loftshøjder midt i køkkenet, hvilket giver et dynamisk og spændende udtryk”, siger arkitekt Nanna Bering.

Det tilfører noget ekstra lys og liv til køkkenet, at det har to loftshøjder.

HER BOR ...

... Mille Pri­sted, Kon­ditor og med­inde­haver af LaGrassa Choko­lade, Flemming Pri­sted, chef­jurist og parrets to sønner på 9 og 12 år.

Huset: Baseret på huse tegnet af Mogens Lassen, men færdigtegnet og -bygget af arkitekt Hans P. Nyborg . Opført i 1947 på 79 m² + kælder. Med til­byg­ningen i 2013 er huset nu på 187 m².

Hvor: I Virum-Sorgenfri.

I stuedelen er der sat akustiklofter, hvilket arkitekt Nanna Bering altid anbefaler at gøre i opholdsrum, der går til kip.
Der er flere udgange til haven og terrassedækket, så det føles, som om hele husets sydside kan åbnes op og gå i ét med haven.

Justeringer på stedet

Tilbygningen på lidt mere end 100 m² blev lagt mod syd, så den reelt ikke kan ses fra vejsiden, hvilket er nødvendigt, da huset er omfattet af lokalplan og ikke må få ændret i facaden og udtrykket ud mod vejen. Udover en børneafdeling med to børneværelser og et badeværelse rummer tilbygningen en stor stue og halvdelen af køkkenet, der ligger midt i huset som boligens vigtigste rum, der forbinder spiseafdeling og voksenafdelingen med stuen og børneafdelingen. Tilbygningen har loft til kip, hvilket får hele huset til at fremstå moderne og meget rummeligt.

For at binde den gamle og nye del visuelt sammen, er der blandt andet lagt nye, ens gulve i hele huset og sat store foldedøre i facaden mod den sydvendte træterrasse, der løber fra den ene ende af huset til den anden, og dermed også samler den nye og den gamle bygning.

I stuetilbygningen går loftet til kip og har på den nordvendte loftside et par ovenlysvinduer. I begge sider af rummet er der sat en grundbelysning med spots, som belyser væggene smukt i aftenmørket. Sofaen er fra Ilva, sofabordet fra Ikea, mens de sorte Arka tremmestole er designet af Yngve Ekström og købt brugt i Roxy Klassik.

Huset havde faktisk flotte trægulve, men de var så slidte, at de ikke stod til at redde, ligesom det viste sig, at der var niveauforskel mellem køkken og stue, da der blev revet et par gamle vægge ned.

– Sådan er det altid med ældre huse. De er fulde af overraskelser. Men det skaber bare udfordringer, som er sjove at løse hen ad vejen, forklarer Nanna Bering.

ARKI­TEKTENS TIPS TIL OVEN­LYS

Arki­tekt Nanna Bering er vild med oven­lys­vinduer. Men før du skærer hul i taget, bør du over­veje følg­ende:

  • Tænk nøje over placer­ingen – især i stue, køkken og sove­værelse. Et oven­lys­vindue, der giver blænd­ende sol­lys direkte ned på et køkken­bord, et TV eller på en hoved­pude, vil i det lange løb føles irri­terende. Placerer du der­imod vinduet mod nord, får du et mere roligt og kon­stant dags­lys uden blænd­ings­gener.
  • Ind­stil dig på lidt mere støj. Det kan være hyggeligt at lytte til regnen, der trommer mod oven­lys­vinduet. Men det kan også virke for­styr­rende på et kon­tor eller lige­frem generende for natte­søvnen i et sove­værelse.
  • Oven­lys­vinduer giver kulde­ned­fald. Selv med tre lag glas vil der være en lille, men mærk­bar temperatur­for­skel under vin­duet. 
  • Ind­ram ud­sigten. Vælg en placering, der til­gode­ser om­givelserne, så du fx får ud­sigt til smukke træ­kroner.

Kilde: Arki­tekt Nanna Bering, medl. af Danske Bolig­arkitekter

De store foldevinduesdøre fra Lacuna i stuedelen matcher foldedørene i spiseafdelingen, og sørger for, at lukke mest muligt dagslys og fornemmelse af haven ind. Terrassedækket er lagt i samme niveau som husets gulve, så dækket føles som en naturlig forlængelse af boligen, når dørene er åbne.
På indretningssiden har familien indrettet sig med flere genstande, der stilmæssigt trækker tråde til den tid, hvor det gamle hus er fra. Det gælder blandt andet den gamle, polstrede lænestol, som er et arvestykke, og reolkasserne i bambus med farvede bagklædninger fra Wedowood.
Indretningen i soveværelset er som i resten af huset en kombination af nostalgiske indslag og moderne designobjekter. Knagerne på væggen er fra Muuto, mens patchworksengetæppet er købt på et marked i Italien. Det strikkede uldtæppe og de strikkede puder er kreeret af Flemmings mor. På børneværelserne er der fravalgt døre på grund af tyveririsiko. Til gengæld har værelserne vinduer, og ét af dem har sågar ovenlysvinduer.

En anden overraskelse var loftet i køkkenet. Egentlig var det ikke planen, at loftet i køkkenet skulle gå til kip, men da håndværkerne lukkede loftet op for at udskifte en del af taget, og arkitekt og ejere så, hvilken effekt den ekstra højde gav rummet, blev det besluttet at lave kipløsningen.

– Det tilfører noget ekstra lys og liv til køkkenet, at det har to loftshøjder. Det ser ikke ideelt ud på en tegning, men nogle gange må du bare mærke efter, hvis en løsning føles rigtig, når du står i rummet. Og vi var ikke i tvivl, siger Flemming.

Der er lavet en skydedør ind til afdelingen med sønnernes værelser og badeværelse, så der med tiden kan lukkes helt af til teenageafdelingen.

Han tilføjer, at det har været en fordel i planlægningsprocessen og parrets udspil til arkitekten, at de har boet mange år i huset, før de byggede til:

– Vi var jo helt klar over, hvordan solen og lyset kommer ind i huset og bevæger sig i løbet af dagen. Det gjorde det lettere for os, at definere vores behov og tale med om, hvordan rummene i tilbygningen skulle placeres i forhold til lyset. Samtidig var det let at pege på de oprindelige elementer i huset, som vi gerne ville have, at tilbygningen skulle bygge videre på. Vi føler, at vi har fået et helt nyt hus, men at sjælen fra det gamle er intakt.

Tagudhænget ved tilbygningen sørger både for lidt skygge ude og for, at solen ikke blænder indenfor og overheder især stue og køkkenalrum på varme sommerdage. Lamelplankerne i egetræ fra Moland Gulve er klikket sammen uden fuger, men mellem plankerne fra rum til rum er det nødvendigt med en samling for at undgå, at gulvet knirker. Der er fravalgt en blød fuge, fordi entreprenøren frarådede det på grund af hurtig slitage. I stedet er der lagt aluminiumslister.