Artikel

Det koster det at bruge en arkitekt

Det kan være svært som boligejer at vide, hvad det koster at bruge en arkitekt, og hvordan de egentlig beregner deres priser. Vi har derfor spurgt en række af vores arkitekter, hvordan regnestykket ser ud. Se med her.

Går du med byggedrømme i tankerne, har du garanteret overvejet at bruge en arkitekt. Men hvad er det nu lige, det koster? Og kan det overhovedet betale sig at bruge penge på en arkitekt? 

- Man skal kigge på det som en investering på den lange bane. Det kan måske i udgangspunktet virke dyrt at bruge penge på en arkitekt, men på sigt vil pengene oftest tjene sig selv ind og mere til, siger arkitekt Morten Dalsgaard fra m4 Arkitekter.

Han ved, ud fra erfaring, at man her og nu kan spare mange penge ved at gå med en standardløsning som fx et typehus, men at der er flere grunde til ikke at gøre det:

 - Typehuset kan holde prisen nede, fordi det ikke er tilpasset brugernes konkrete behov og ikke tager højde for kig, lys og rummelige oplevelser. Ved at bruge en arkitekt sikrer du, at du får lavet holdbare løsninger, som netop tager højde for disse ting og som ikke skal laves igen efter nogle år. Derudover har det en væsentlig betydning for salgsprisen af boligen, da kvadratmeterprisen vil blive højere, når byggeriet er gennemtænkt.

Mest for pengene ved store projekter

Morten Lie Dalsgaard er partner i m4 Arkitekter, der yder rådgivning til private boligejere. Hos m4 Arkitekter er timeprisen 1.200 kroner inkl. moms. 

Rådgivningen starter altid med et idémøde, hvor konkrete behov bliver afdækket. På baggrund af idémødet og baseret på erfaringer fra tidligere projekter, bliver der beregnet en fast pris for, hvor meget rådgivningen for det samlede byggeprojekt vil løbe op i. 

- Det er vigtigt, at kunden allerede efter idémødet kommer ud med nogle konkrete forslag til, hvordan de kan gå videre med deres projekt og samtidig har en fast pris, de kan forholde sig til, når de skal lægge et samlet budget for deres byggeprojekt, siger Morten Lie Dalsgaard.

Han estimerer, at rådgivning udgør 10-15 procent af byggesummen i alt, hvis man skal have opført et hus fra bunden. Prisen er inklusiv al rådgivning, men den varierer i forhold til størrelsen af projektet.

- Jo mindre projektet er, jo større en procentdel af byggesummen vil rådgivningen udgøre, og det skal man selvfølgelig have med i sine overvejelser. Man skal også være opmærksom på, om tilbuddet inkluderer anden type byggerådgivning som fx ingeniørberegninger eller bistand fra en landinspektør, siger Morten Lie Dalsgaard.

Hos M4 Arkitekter bliver der regnet en pris for arkitektrådgivning samt givet et særskilt tilbud på øvrig rådgivning, hvis der er behov for det i byggeprocessen. På den måde bliver prisen så transparent som mulig.

- Når vi giver et tilbud, er det vigtigt, at alle typer af rådgivning er indeholdt, så vi sikrer, at det en den rigtige rådgivning, man får. Det gør også, at vores kunder ikke risikerer at løbe ind i uforudsete ekstraudgifter til rådgivning undervejs i byggeprocessen.  

Hør Morten Lie Dalsgaard fortælle om økonomien i et byggeprojekt i podcasten Drømmevillaen: "Hvad koster et hus?"

Hvor mange arkitekttimer tager det at bygge et hus?

Det er meget forskelligt, hvor mange timer det tager for en arkitekt at bygge et hus fra ide til færdigt projekt. Det kommer an på selve projektet og dets størrelse og kompleksitet, udfordringer undervejs samt kontakten til boligejer og ændringer af projektet i forløbet.

Arkitekt Kim Pretzmann fra tegnestuen NORDPIL ARKITEKTER har fx lavet en totalrenovering af et enfamiliehus med nyt køkken, nyt bad, nye lofter og gulve samt etablering af gulvvarme og en total tagudskiftning med fire nye ovenlys. I projektet har han boligejerne en totalrådgivning fra start til slut.

Det har han sat til 250 timer.

En god idé tager tid

Det er for eksempel tilfældet hos Novafrom Arkitekterne, der har tegnestue i København med fire faste arkitekter tilknyttet og tager 1000 kr. i timen inkl. moms.

-  Vi vil gerne være uvildige rådgivere og kunne anbefale løsninger,  uden at løsningens pris skal have betydning for vores honrar. Samtidig tager et billigt og småt byggeri også mange timer at bygge, siger arkitekt Stig Ørum Christensen.

Tegnestuen opgiver dog vejledende erfaringspriser, så man kan få en realistisk fornemmelse af det endelige prisniveau. Således kan man læse på deres profil, at et skitseforslag til et nyt enfamiliehus koster cirka 60.000 kr., mens prisen på et skitseprojekt til en ombygning af en lejlighed eller et sommerhus ligger på omkring 40.000 kr. Priser, der er beregnet ud fra, hvad det cirka koster i timer.

-  Man kan synes, at det virker dyrt for en idé, som det jo i bund og grund er. Vi arkitekter er jo idémagere. Men idéen og tegningerne bunder i en masse research af byggegrunden og den evt. eksisterende bolig samt hensyntagen til boligejernes ønsker og budget. Hvis det er en lejlighed, har vi for eksempel været rundt i alle nabolejlighederne og oppe på loftet for at undersøge, om føringsvejene overhovedet kan rykkes. Alt det sammenkoger vi til en god idé, der rent faktisk kan føres ud i livet og passer til stedet, fortæller Stig Ørum Christensen.

Hvad indeholder et skitseforslag?

Tegninger: Typisk indeholder skitseforslaget en grundplan, facadetegninger og rumlige skitser. De kan enten være tegnet med løs hånd, med lineal eller på en computer.

Økonomisk overslag: Arkitekten giver en vurdering af, hvad det vil koste at realisere projektet.

Tidsplan: Du får et realistisk overblik over, hvornår dit byggeprojekt kan stå færdigt.

Forslag til materialer og farver: Du får arkitektens bud på, hvilke materialer og gennemgående farver, der vil give dit byggeprojekt det flotteste udtryk og som passer bedst til stilen i dit hus.

Undersøgelse af særlige forhold ved dit hus: Hvis der er særlige omstændigheder, der kræver afklaring – fx omkring jordbundsforhold eller bærende konstruktioner – vil arkitekten også sørge for dette i forbindelse med skitseforslaget. Det kan fx være særlige ingeniørberegninger eller geotekniske analyser. Udgifterne til disse er typisk ikke inkluderet i prisen for skitseforslaget.

Tryghed i fokus

Arkitekt Anders Barslund fra tegnestuen under samme navn, der ligger tæt på København, har grebet betalingen anderledes an. I stedet for at tage timepriser eller procentdele har han faste priser på alle dele i processen undtagen det indledende idemøde, der koster 2800 kr. i timen.  Prisen her skal ses i lyset af at et idemøde normalt varer en til to timer og koster mellem 0 og 5000 kr.

-  Jeg har fundet ud af, at det giver den største tryghed hos boligejerne, hvis priserne er faste fra start. Og tryghed er rigtig vigtigt, siger han og fortsætter:

-  Med faste priser skal de ikke trippe utålmodigt og tælle sekunder, hvis jeg fortæller en anekdote undervejs i min rådgivning eller tro, jeg bygger dyrt for egen vinding, fortæller Anders Barslund.

Alt efter hvilken type projekt, der er tale om og hvilke boligejere, han skal rådgive, kan nogle dele i byggeprocessen klares hurtigt, mens andre skal have mere opmærksomhed. Timeprisen kan derfor godt variere en smule.

-  Nogle skal holdes mere i hånden end andre - og måske i helt forskellige dele af byggeprojektet. Det giver denne model mulighed for. Til sidst går det i gennemsnit nogenlunde op. Men selvfølgelig koster det boligejerne flere penge, hvis det er et stort hus på 500 m² frem for en lille tilbygning på 30 m², siger Anders Barslund.

Et idemøde er en god smagsprøve på arkitekten

De fleste arkitekter tilbyder et såkaldt idémøde. På idémødet kan arkitekten blandt andet analysere og prioritere dine ønsker og behov, vurdere de arkitektoniske muligheder i din bolig og komme med nye, inspirerende ideer. Et idemøde tager normalt mellem en og to timer og koster typisk mellem 0 kr. og 5.000 kr.

Idemødet kan også bruges til at beslutte, om en arkitekt overhovedet er noget for dig, ligesom du kan få en fornemmelse af, om du og den givne arkitekt er det rette match. For at finde den rette arkitekt kan du derfor med fordel invitere to forskellige arkitekter til idemøder.

Får du nye ideer, kan det ses på regningen

Men trods aftalte priser fra start, kan det endelige honorar dog godt stige. Det kan skyldes uforudsete udfordringer undervejs og behov for mere beslutningstid eller ekstra møder. Men ofte opstår der også nye ideer hos boligejerne i løbet af byggeriet.

-  Boligejeren vil måske pludselig have en siddeniche i vinduet i stuen eller kommer på, at det kunne være praktisk med en niche til shampoo i brusekabinen.  Det er blandt andet her arkitektens arbejde giver mening, da vi netop er gode til at få de små detaljer med og gøre det mere personligt. Men ideen skal helst komme inden den endelige skitsetegning, fortæller arkitekt Kim Pretzmann fra tegnestuen NORDPIL ARKITEKTER og fortsætter.

-  Det lyder måske som nogle små rettelser, men det tager en del tid at lave tegningerne om, og det vil derfor blive dyrere.

Og det betyder ikke blot ekstra arbejde for arkitekterne, men også hos håndværkerne.

-  Håndværkerne er hurtige til at sende en ekstra regning. Vil du fx have et andet gulv kan det nemt koste 20.000 kr. ekstra, siger arkitekt Stig Ørum Christensen fra Novaform Arkitekterne.

-  Vi skal jo ikke tage modet og kreativiteten fra boligejerne, og det er naturligt, at der opstår nye ideer, når man ser huset forme sig på grunden, men det har altså har en konsekvens.

Kilder: