Tips og råd

Byg energirigtigt

Det er vigtigt at træffe energirigtige valg, hvis du vil have en bæredygtig bolig. Det gælder på alle områder fra isolering og opvarmningsmetoder til regnvandsopsamling. Se med her, og bliv klogere på energirigtige valg til din bolig.

7 tips til at bygge energirigtigt

 1. Isolér ordentligt fra starten
 2. Energirenover dit gamle hus – det betaler sig
 3. Efterisolér med hjælp fra en arkitekt
 4. Vælg vedvarende energi
 5. Hold huset tæt, og genbrug varmen
 6. Genbrug regnvandet
 7. Spar på vandet

Se uddybning af rådene herunder

1. Isolér ordentligt fra starten

En af de faktorer, der har størst betydning for boligens varmeøkonomi og ressourceforbrug, er isoleringsstandarden. Men selvom energibestemmelserne begrænser energiforbruget i nybyggeri, er der stadig en væsentlig forskel på, om man lige akkurat følger reglerne for isoleringstykkelser, eller om man lægger et ekstra lag på. Hvis du skal bygge nyt, gælder det derfor om at få så meget isolering ind som overhovedet muligt. Gå altså gerne en smule længere end minimumskravet, så er din bolig fremtidssikret, og du behøver ikke bekymre dig om stigende energipriser eller besværlige efterisoleringsprojekter.      
 

2. Energirenovér dit gamle hus – det betaler sig

Jo dårligere dit hus er isoleret, desto større vil gevinsten ved en energirenovering være. Men inden du går i gang med mineralulden, er det en god idé at få en energikonsulent til at lave et såkaldt energimærke på huset. Energimærket giver dig ikke kun et overblik over husets energimæssige tilstand, men kommer også med konkrete forslag til forbedringer og hvor meget du kan forvente at spare. Et af de tiltag, der batter allermest er efterisolering af tag, ydervægge og gulv. Udskiftning af gamle vinduer med nye lavenergiruder har også stor effekt – særligt i parcelhuse fra 60’erne og 70’erne, hvor halvdelen af varmetabet ofte stammer fra de dårlige vinduer.
 

3. Efterisolér med hjælp fra en arkitekt

Ombygning af ældre huse indebærer ofte en efterisolering, da energikravene i dag er højere, end da huset blev bygget. Det er bedst at efterisolere udefra, da man på den måde undgår de problemer, der er forbundet med en indvendig isolering bl.a. risikoen for skimmelsvamp. En udvendig efterisolering har dog den ulempe, at den ofte ændrer dramatisk på husets arkitektur og proportioner. Det er derfor en god idé at få hjælp fra en arkitekt, der kan sikre en harmonisk og æstetisk løsning på din energirenovering.
 

4. Vælg vedvarende energi

Med solfangere på taget slipper du for at bruge energi på opvarmningen af det varme vand i sommerhalvåret. Jordvarme kan klare både rumopvarmningen og det varme brugsvand.

5. Hold huset tæt og genbrug varmen

Mange tror, at tætte huse er mere usunde. Men sandheden er, at tætte huse holder bedre på varmen og er lettere at ventilere. Du kan minimere dit varmeforbrug ved at tætne dit hus og installere et såkaldt varmegenvindingsanlæg. Anlægget genbruger ca. 80-90 procent af varmen og sørger samtidig for frisk luft og lav luftfugtighed. Et varmegenvindingsanlæg kan installeres i både nybyggeri og i eksisterende huse. Men da det kræver en del rørføring i loftet, er det lettest og billigst at installere anlæggene i huse med flade lofter eller med et uudnyttet loftsrum. 

6. Genbrug regnvandet

Klimaforandringerne medfører mere ekstremt vejr med store regnskyl og belastning af kloakkerne til følge. Samtidig skal vi spare på vores drikkevand. Det er derfor oplagt at genbruge regnvandet til alle de mange vandforbrugende funktioner, vi har i hjemmet. Installér derfor en regnvandstank, og genbrug regnvandet til bilvask, havevanding, toiletskyl, tøjvask og opvask. Brug af opsamlet regnvand til toiletskyl og tøjvask alene kan ifølge Miljøstyrelsen nedsætte en gennemsnitlig husstands forbrug af drikkevand med 20-30%. Samtidig har regnvand den store fordel, at det ikke indeholder lige så meget kalk som vandet fra hanen, hvorfor dit toilet og din vaskemaskine ikke vil kalke til. Vær dog opmærksom på, at det ikke er alle typer tage, der er velegnet til vandopsamling.

Har du tag af følgende materialer, kan du ikke opsamle vandet:

 • Nyt tagpap
 • Kobber (gælder også kobbertagrender)
 • Zink
 • Græs, mos eller strå
 • Asbestholdige materialer

7. Spar på vandet

Installér vandbesparende toiletter, vandhaner og brusehoveder. Det kan fx være et toilet med to slags skyl eller vandhaner og brusehoveder, der uden at ændre på din oplevelse af strålerne og trykket kan halvere dit forbrug. Og glem alt om spa-trenden. De moderne wellness-rum med jacuzzi bruger enorme mængder vand og er ikke bæredygtige løsninger.  
 

Gratis digitalt magasin

BYG MED OMTANKE

Hvordan kan vi bygge og bo med omtanke for klima og miljø? Bæredygtighed er en vigtig agenda, når det handler om vores boliger, men hvad kan du gøre som boligejer her og nu?

I vores digitale magasin ”Byg med omtanke” har vi samlet gode råd og konkrete projekter fra arkitekterne, som kan inspirere og guide dig videre nu og i fremtidige boligprojekter.