Tips og råd

Byg energirigtigt

Det er vigtigt at træffe energirigtige valg, hvis du vil have en bæredygtig bolig. Det gælder alt lige fra isolering til opvarmningsmetoder og regnvandsopsamling. Se med her og bliv klogere på de energirigtige valg til din bolig.

7 tips til at bygge energirigtigt

 1. Isolér ordentligt fra starten
 2. Energirenover dit gamle hus – det betaler sig
 3. Efterisolér med hjælp fra en arkitekt.
 4. Vælg vedvarende energi
 5. Hold huset tæt og genbrug varmen
 6. Genbrug regnvandet
 7. Spar på vandet

Se uddybning af rådene herunder.

1. Isolér ordentligt fra starten

En af de faktorer, der har størst betydning for boligens varmeøkonomi og bæredygtighed, er isoleringsstandarden. Men selv om de nye skrappe energibestemmelser begrænser energiforbruget i nybyggeri, er der stadig en væsentlig forskel på om man lige akkurat følger reglerne for isoleringstykkelser eller om man lægger et ekstra lag på. Hvis du skal bygge nyt gælder det derfor om at få så meget isolering ind som overhovedet muligt. Gerne 40 cm i alle ydervægge og 40-50 cm i gulvet. Så er din bolig fremtidssikret, og du behøver ikke bekymre dig om stigende energipriser eller besværlige efterisoleringsprojekter.      
 

2. Energirenover dit gamle hus – det betaler sig

Jo dårligere dit hus er isoleret, desto større vil gevinsten ved en energirenovering være. Men inden du går i gang med mineralulden, er det en god idé at få en energikonsulent til at lave et såkaldt energimærke på huset. Energimærket giver dig ikke kun et overblik over husets energimæssige tilstand, men kommer også med konkrete forslag til forbedringer og hvor meget du kan forvente at spare. Et af de tiltag, der batter allermest er efterisolering af tag, ydervægge og gulv. Udskiftning af gamle vinduer med nye lavenergiruder har også stor effekt – særligt i parcelhuse fra 60’erne og 70’erne, hvor halvdelen af varmetabet ofte stammer fra de dårlige vinduer.
 

3. Efterisolér med hjælp fra en arkitekt.

Ombygning af ældre huse indebærer ofte en efterisolering, da energikravene i dag er højere end da huset blev bygget. Det er bedst at efterisolerer udefra, da man på den måde undgår de problemer, der er forbundet med en indvendig isolering bl.a. skimmelsvamp. En udvendig efterisolering har dog den ulempe, at den ofte ændrer dramatisk på husets arkitektur og proportioner. Det er derfor en god idé, at få hjælp fra en arkitekt, der kan sikre en æstetisk og smuk løsning på din energirenovering.
 

4. Vælg vedvarende energi

Med solfangere på taget slipper du for at bruge energi på opvarmningen af det varme vand i sommerhalvåret. Jordvarme kan klare både rumopvarmningen og det varme brugsvand.

5. Hold huset tæt og genbrug varmen

Mange tror, at tætte huse er mere usunde. Men sandheden er, at tætte huse holder bedre på varmen og er lettere at ventilere. Du kan minimere dit varmeforbrug ved at tætne dit hus og installere et såkaldt varmegenvindingsanlæg. Anlægget genbruger ca. 80-90 procent af varmen og sørger samtidig for frisk luft og lav luftfugtighed. Et varmegenvindingsanlæg kan installeres i både nybyggeri og i eksisterende huse. Men da det kræver en del rørføring i loftet, er det lettest og billigst at installere anlæggene i huse med flade lofter eller med et uudnyttet loftsrum. 

6. Genbrug regnvandet

Klimaforandringerne medfører mere ekstremt vejr med store regnskyl til følge og belastning af kloakkerne. Samtidig skal vi spare på vores drikkevand. Det er derfor oplagt at genbruge regnvandet til alle de mange vandforbrugende funktioner, vi har i hjemmet. Installer derfor en regnvandstank og genbrug regnvandet til bilvask, havevanding, toiletskyld, tøjvask og opvask. Brug af opsamlet regnvand til toiletskyld og tøjvask alene vil ifølge Miljøstyrelsen nedsætte en gennemsnitlig husstands forbrug af drikkevand med 20 - 30%. Samtidig har regnvand den store fordel, at det ikke indeholder lige så meget kalk som drikkevand, hvorfor dit toilet og vaskemaskine ikke vil kalke til. Vær dog opmærksom på, at det ikke er alle typer tage, der er velegnet til vandopsamling.

Har du tag af følgende materialer, kan du ikke opsamle vandet.

 • Nyt tagpap
 • Kobber (gælder også kobbertagrender)
 • Zink
 • Græs, mos eller strå
 • Asbestholdige materialer

7. Spar på vandet

Installer vandbesparende toiletter, vandhaner og brusehoveder. Det kan gøres med et toilet med to slags skyld og vandhaner og brusehoveder, der uden at ændre på din oplevelse af strålerne og trykket kan halvere dit forbrug. Og glem så alt om spa-trenden. De moderne wellness-rum med jacuzzi bruger enorme mængder vand og er ikke bæredygtige løsninger.