Peter Kjær

Peter Kjær Arkitekter ApS

København K

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Byggeøkonom
Byggeteknisk baggrund
Bæredygtigt fokus
Tilbyder videomøde

Jeg tegnede mit første træhus for 20 år siden, og har beskæftiget mig med boligbyggeri i mange skalaer lige siden. Efter 15 år på en større tegnestue tog jeg for 5 år siden springet og startede egen tegnestue.
Jeg ønsker at arbejde med og rådgive bygherrer, som insisterer på at bygge bæredygtigt. Det betyder, at vi skal bevare dét vi kan, at vi skal minimere brugen af CO2-tunge materialer som f.eks. beton, mursten og stenuldsisolering og at vi ikke skal bygge alt for stort.

Priser

Kontakt og idé
3.500 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.