Billedserie

Sådan renoverer du en gammel gård

Hvis du er den heldige ejer af en gammel gård, som du ønsker at renovere, så bør du overveje, hvordan du vil gribe projektet an. Vil du bryde med det klassiske udtryk og tage chancer, eller vil du respektere ejendommens originale udtryk? Her kan du finde 3 projekter, som viser bud på, hvordan du kan renovere med respekt for husets ånd og 2 der bryder med det traditionelle udtryk.

Ombygning af landejendom

Et ældre stuehus trængte til en gennemgribende renovering og den helt store opgave, for Arkitekt Michael Løvbjerg Frandsen, blev at bevare boligens stil og respektere dens historie. Udover en gennemgribende indvendig renovering, så blev også det udvendige udtryk shinet op. Huset fik afmonteret alle vinduer og døre og blev vandskuret og malet hvidt, samtidigt med at kampestens soklen, sparrenkop-gesimsen og hjørnepilastrene blev bevaret for at bidrage til den historiske arkitektur der hører til stuehuset. 

Moderniseret landsted og nyt havehus

På dette landsted er hovedbygningen nu totalrenoveret og fremstår nu som en oplevelsesrig og nutidig bolig for en travl børnefamilie. Bygningens geometri og materialekarakter er bibeholdt under projekteringen, som Arkitekt Carsten Hjort Boesen har stået for, og sammen med det nye haveanlæg og havehus fremstår anlægget som en helhed i harmonisk samklang med de tilstødende skov- og markarealer.

Totalrenovering af fredet landejendom

Dette fine bindingsværkshus tilhører arkitekt Marie Fenger Ehlers, der er i gang med en større restauerering. Huset, som bl.a. består af et stuehus i bindingsværk med stråtag havde stået ubeboet i fem år og var dømt til nedrivning. Men ved en nænsom istandsættelse er det lykkedes at redde huset og skabe et fredfyldt åndehul, med respekt for det gamle håndværk og med mest muligt af den oprindelige sjæl og stemning i huset bevaret. De gamle vinduer bevares, og alle materialer og farver er valgt i overensstemmelse med husets oprindelige udtryk og bidrager til den fredfyldte stemning og rolige karakter. 

Arkitektens egen lade

Her er det Arkitekt Hanne Lind-Bonnerup, som har kastet sig ud i at skabe kontraster i forbindelse med transformering af en gammel lade. Laden rummer nu både arkitektens egen bolig og tegnestue. Alle rum er disponeret så solens bevægelse over himlen giver dagslys til alle rum i løbet af dagen. Materialer i rummene er delvis valgt udfra ønsket om brug af passiv solevarme.