Guide

Vælg sunde materialer til din bolig

Maling og byggematerialer, men også tøj, bøger og møbler afgiver skadelige stoffer til luften i dit hjem. Man siger, at de ’afgasser’. Der er stor forskel på, hvor meget ting afgasser, og hvor hurtigt det fortager.
Vi giver dig en guide til at vælge de sunde materialer til din bolig.

Dine møbler, din maling og dit nye hus afgiver skadelige partikler

De værste syndere er lakerede og imprægnerede materialer, når det kommer til afgasning af materialer. For det meste er afgasningen fortaget tilpas efter en måned, men et nyt køkken kan sagtens afgasse i et halvt år, før det er acceptabelt. Vær derfor især opmærksom og luft grundigt ud, hvis du flytter ind i en helt ny bolig med nye materialer overalt. Stofferne påvirker dit helbred og kan forårsage irritation i øjnene, allergi, hovedpine og i værste fald kræft.

Du kan ikke nødvendigvis lugte gasserne, men afgasningen er gerne værst den første tid, mens materialerne er helt nye. Materialerne kan dog også sagtens afgive gasser senere hen, hvis de udsættes for fx varme eller fugt.

  • Børneværelset er et partikel-helvede
    Et af de rum, der typisk er værst ramt af partikler, er børneværelset. Her er der masser af legetøj i bløde, hårde og farverige materialer samt elektronik. Genstande, der betyder at der er mange flammehæmmere og ftalater i luften. Det kan derfor være en god ide at lave et værelse kun til at sove i og et andet til at lege i, så barnet kan sove uden at indånde de mange skadelige partikler.

Se flere tips til, hvordan du forbedrer indeklimaet i børneværelset her.

Vær på mærkerne

Svanemærket og EU-blomsten er det henholdsvis nordiske og europæiske miljømærke. Mærkerne sidder på godt 17000 produkter, blandt andet byggematerialer, Svanemærket gives ud fra den samlede miljøbelastning og stiller krav til stoffer som er problematiske for sundheden. Mærket er uafhængig af lovgivningen, og kravene bliver opdateret hvert andet år, så de kan følge udviklingen og ny viden.

Indeklimamærket er et dansk mærke og kan frivilligt bruges af producenter, der kan dokumentere deres produkters afgasning. Mærket stiller krav til, hvilket stoffer produktet må afgive og hvor stor afgasningen må være. Fx må der ikke afgasses kræftfremkaldende stoffer fra produktet.

OEKO-TEX/Tiltro Til Tekstiler er en verdensomspændende mærkning på tekstiler som sengetøj og håndklæder. Mærket har fokus på din sundhed, og er en garanti for at det pågældende stykke tekstil ikke indeholder skadelige kemikalier eller stoffer.

TCO er et svensk mærke, der sidder på elektronik. Mærket stiller blandt andet krav til kemien. Plastiken i produkterne må derfor hverken indeholde brom eller klor, der findes i flammehæmmere. Reglen gælder dog ikke plasten rundt om kabler.
Vil du være endnu mere sikker, har mærket en strengere søster: Edge TCO. Her skal 65 % af plasten være genbrug, mens ingen komponenter i produktionen må indeholde brom og klor.

Den Blå Krans er Astma-Allergi Danmarks kendte allergimærke. Ved at vælge mærket kan du mindske din risiko for at få allergi, da alle indholdsstoffer i produkter med mærket er vurderet i forhold til en risikoen for at udvikle allergi.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Drop køkkenalrummet

Skadelige partikler kan også komme fra andet end materialer. Stearinlys har de seneste år været udskældt for at gøre luften i boligen lige så forurenet som en meget trafikeret vej.

Men også køkkenalrummet kan være kilde for skadelige afbrændingspartikler i dit hjem. Mados fra bøffen på panden har nemlig frit spil til at hvirvle videre ud i det meste af hjemmet, når det laves i et af de åbne, populære samtalekøkkener. Husk derfor at lukke døren ind til som minimum soveværelset, når du laver mad. Men luft også gerne ud bagefter, ligesom emhætten skal skrues helt op og komfuret helst ikke skal placeres lige midt i rummet. Det, der batter allermest, er dog at bygge køkkenet for sig selv som i gamle dage, så det kan lukkes af fra resten af boligen.

Pas på stoffet formaldehyd i din nye eller ombyggede bolig

Et af de kendteste afgassende stoffer er formaldehyd. Stoffet er sundhedsskadeligt og kan give eksem og irritation i øjne og slimhinder. Og i store mængder er det under mistanke for udvikling af lungekræft. Lider du i forvejen af astma eller allergi, kan selv små mængder dog give gener.

Formaldhyd findes især i lime og lakker, der ofte benyttes til møbler og byggematerialer og især findes i MDF-plader, krydsfiner, spånplader og maling. Hvis du flytter ind i et helt nyt hus eller har ombygget din eksisterende bolig med fx køkken og nye gulve, skal du derfor være ekstra opmærksom og huske at lufte grundigt ud.

Der er sat grænseværdier for formaldehyd, men det er mange år siden og andre lande har siden lavet strengere krav. Afgasning af formaldehyd stiger ved høje temperatur og høj fugtighed. Kassér derfor fx fugtigt træ. Du kan også undgå meget formaldehyd ved kun at bruge materialer beregnet til indendørs brug i din bolig.

Du kan læse mere om formaldehyd hos træ.dk <link http: https: www.trae.dk leksikon formaldehyd-i-lim-lak-og-plader external-link-new-window internal link in current>her

Sådan minimerer du afgasning i din bolig

Luft ud og skru op for ventilationen, så luften med de afgivende gasser skiftes ud med frisk luft. Dette er især vigtigt den første tid, hvor afgasningen er værst. Skal du male, så gør det evt. om sommeren, hvor det er naturligt at åbne alle vinduer.

Stil nye produkter væk til afgasning. Har du købt nye møbler, bør du pakke dem ud, stille dem i et andet rum og vente en måned, før du tager dem i brug.

Gå efter mærkerne, der sikrer dig, at materialerne er uden indeklimaskadelige stoffer. Det kan være Dansk Indeklima Mærket eller Svanemærket.

Undgå bløde plastmaterialer, der ofte indeholder ftalter, der kan være hormonforstyrrende.

Undlad at bruge udendørsmaterialer indendørs. Maling og lakker til udendørs brug er ofte skrappere og ikke beregnet til at få ind i hjemmet.

Gå efter den lavest mulige MAL-kode, når du køber maling og lak. Koden står på bøtten og fortæller, hvor giftig malingen er.

Gør rent. De afgassede stoffer sætter sig fast på støv. Jo mindre støv, jo færre skadelige gasser.

Kilde: Videncentret Bolius