Tips og råd

Bæredygtige materialer til din bolig

Vælg materialer til din bolig med omhu, og gå efter nogle, der ældes med ynde, belaster miljøet mindst mulig og er sunde for dit helbred. Danske BoligArkitekter guider dig til gode byggematerialer.

4 bæredygtige materialer du burde kende til din bolig

  1. Hurtigvoksende bambus
  2. Naturlig skifer
  3. Tegl uden vedligehold
  4. Fornybart træ

Se uddybning af rådene herunder.

1. Hurtigvoksende bambus

Det er ikke for sjov, at bambus er kendt som et bæredygtigt materiale. Ligesom træ er bambus nemlig fornybart og optager og lagrer CO2. Bambus gør det bare endnu bedre. Bambus vokser hurtigere end almindelige træer og optager derfor også mere CO2 og kan samtidig frigive mere ilt - faktisk 35% mere.   

Planten har fine jordforbedrende egenskaber og kan dyrkes uden brug af gødning og pesticider.  

Ligesom med almindeligt træ, er det dog altid vigtigt at gå efter FSC-mærket, da du på den måde sikrer dig, at din bambus kommer fra et bæredygtigt skovbrug. 

Bambus er desuden dobbelt så hårdt som almindelige danske træsorter (eg, fyr og bøg), og er derfor meget slidstærkt og holdbart, hvilket også tæller op på bæredygtighedskontoen.

På minussiden er den CO2-belastende transport fra bambusplantagerne i Asien. Derudover skal du være opmærksom på, at visse bambusprodukter kan være samlet med formaldehydholdige limprodukter.

2. Naturligt skifer

Skifer er en stenart og har været brugt til facadebeklædning og tagbelægning i århundrede. Forståeligt nok, for det er et rigtig godt og naturligt materiale, der kan holde sig pænt i flere hundrede år uden vedligeholdelse, hvilket sparer både miljøet og din pengepung. 
Det er dog et svært tilgængeligt materiale, der skal hentes op af jorden i et stenbrud, hvilket er ressourcekrævende og efterlader huller i landskabet.
Da skifer ikke kan udvindes i Danmark, skal det tunge materiale fragtes hertil, hvilket ligeledes tæller ned i bæredygtighedsregnskabet. Men dette opvejes af den høje genanvendelsesværdi.
Modsat mursten kræver skifer ikke mørtel for at hænge sammen, og derfor kan skifer genanvendes næsten i det uendelige. Materialet skal heller ikke brændes ved høje temperaturer eller vedligeholdes med miljøskadelige produkter.

3. Tegl uden vedligehold

Mursten er et traditionelt dansk byggemateriale, de fleste enfamiliehuse er bygget af. De kan da også holde rigtig længe uden den store vedligeholdelse - både i forhold til funktion og udseende. Tegl ældes nemlig med ynde og er et klassisk byggemateriale, som de fleste synes er pænt. 

Brugte mursten kan derfor også let bruges på ny. Cirka 95% af alle mursten kan genbruges, hvis de blot bliver renset for mørtel. Alle parametre, der giver mursten og tegl en plads blandt de mest bæredygtige materialer, man kan bygge i.

Det er dog primært kun mursten fra huse før 1960, der kan renses. Her er stenene nemlig sat sammen med kalkmørtel, hvor de i nyere huse er bundet sammen af cementmørtel. Cement er hårdere end mursten, hvorfor stenen nemt går i stykker, når de forsøges renset.

Mursten gode til at give et godt indeklima, da de selv kan optage og afgive den fugt, vi mennesker afgiver, når vi bader, ånder, sveder og laver mad.

Tegl bliver dog brændt længe og ved meget høje temperaturer (1050 grader), hvilket kræver meget energi og derfor er dårligt for klimaet.

4. Fornybart træ

Træ er en naturlig og fornybar ressource, der lagrer CO2 via fotosyntesen. Da træ ikke skal brændes som mursten eller graves op af jorden som skifer, er der et meget begrænset energiforbrug ved produktionen. Samtidig vokser der træer i det meste af verden, hvorfor det ikke skal transporteres særlig langt, hvis du vælger lokale træsorter.
Vil du af med dit træ, kan det let genbruges og i sidste ende brændes. Træ ophober sig derfor ikke som affald på samme måde som fx plastik.
Træ har en lang levetid og patinerer med ynde, men det kræver dog, at det vedligeholdes jævnligt.

Gå altid efter FSC-mærket træ, så træet kommer fra et bæredygtigt skovbrug, hvor der ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere, og uden dyrelivet tager skade. Desuden er skovarbejderne sikret ordentlige forhold.

Træ er godt for indeklimaet, hvis du vælger træ uden for kraftig imprægnering. Kig efter Indeklimamærket, så du undgår afgasning, der kan skade indeklimaet og give allergi.