3 store rum ensuite har givet luft, lys og ro i den store taglejlighed adskilt af skydedøre i New Yorker look.

Merete Rasmussen

Birch & Rasmussen ApS

Frederiksberg C

Region Hovedstaden
Køkkendesign
Opbevaringsløsninger
Håndværksbaggrund
Interiørdesign

Birch & Rasmussen ApS har stor erfaring i at arbejde for private boligejere.

Vi udfordrer med kreative idéer og tanker om, hvordan indretningsproblemer og funktionelle problemer kan løses, og åbner dermed for nye muligheder i en eksisterende bolig.

Personlig rådgivning prioriteres højt hos os, og vi lægger vægt på, at projekter gennemføres i overensstemmelse med bygherres behov og ønsker samt de aftalte økonomiske og tidsmæssige rammer.

Priser

Kontakt og idé
3.300 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.