Indeklima i boligen

Et godt indeklima er afgørende for din sundhed og dit velbefindende i din bolig, og her spiller både udluftning, dagslys, støj, materialer og temperatur ind. Danskere tilbringer langt de fleste af døgnets timer indendøre - og heraf de fleste derhjemme. Det er derfor vigtigt, at du får tænkt alle aspekter ind i din bolig - uanset om du skal til at bygge helt nyt eller om på din eksisterende bolig.

Der kan være mange grunde til dårligt indeklima i din bolig. Hvis du har problemer med indeklimaet i din bolig, så er der stor risiko for at du oplever symptomer såsom hovedpine og koncentrationsbesvær eller dårligt helbred, sygdom og allergi.

For at få et bedre indeklima i din bolig, hvad enten der er tale om et gammelt hus eller nybyggeri, om det er din kælder, eller et andet sted i boligen, der er udfordret, så er flere områder, der spiller ind:

  • Mængden af dagslys
  • Håndtering af støj og god akustik
  • Luftudskiftning
  • Fugt, træk og temperaturforhold

Du er også nødt til at tænke over de materialer, du benytter i din bolig, for der er nemlig masser af byggematerialer og overfladebehandlinger, såsom maling og lak, der ikke er sunde for dit indeklima.

Hvis du er i tvivl om, hvad der er årsag til dit dårlige indeklima, så findes der flere forskellige målemetoder, der kan hjælpe dig til at slå fast, hvor du skal sætte inde. Du kan f.eks. få målt:

Indholdet af kuldioxid - CO2
Hvis du har forhøjet Co2 indhold, så oplever du måske både hovedpine, koncentrationsbesvær og dårlige lugte. Du kan f.eks. afhjælpe problemet ved at skabe bedre ventilationsforhold.

Kemiske stoffer
Forhøjet indhold af kemiske stoffer fra eksempelvis afgassende møbler og inventar kan føre til sygdom. Især stoffet formaldehyd er problematisk. Du kan bl.a. afhjælpe problemet ved at have for øje hvilke materialer, du benytter dig af og lade møbler og inventar afgasse et sted med god ventilation, 

inden du stiller dem indendørs eller benytter rummet, som de står i.

PCB, bly og asbest
PCB, bly og abest er tidligere blevet benyttet i byggeriet, men er nu blevet forbudt. Opdager du at du har forhøjede værdier af de stofferne i din bolig er det vigtigt, at du kommer problemet til livs, da det ellers kan have store konsekvenser for dit helbred. Du har brug for en specialist til at lave en såkaldt sanering af din bygning, og komme af med de giftige stoffer, da det er særligt vigtigt hvordan byggeaffaldet håndteres og spedning stoppes, Det er en god idé at få en rådgiver til at hjælpe dig med at håndtere opgaven rigtigt.

Støv, partikler og gas
Støv som kan indeholde kemikalierester og andre giftige partikler i din bolig kan komme fra udendørskilder som f.eks. trafik og indendørskilder som rygning, stearinlys, brændeovne, madlavning og kan alle være årsag til dårligt indeklima. Også gassen radon som primært siver op fra jorden gennem sprækker og utætheder i din bolig er et problem, som du bør være opmærksom på at få håndteret. Radon er ligesom rygning årsag til lungekræft, så det er vigtigt at få en ordentlig løsning på problemet i samarbejde med en rådgiver.

Skimmel og fugt
Fugtige konstruktioner sammenholdt med den naturlige forekomst af skimmelsvamp i luften er en rigtig dårlig kombination, som kan forårsage store problemer i din bolig og med dit indeklima. Er der fugt i din bolig skal du derfor sørge for at årsagen findes og bliver udbedret, så skimmelsvampen ikke får fat. Har du allerede problemer med skimmel, anbefaler vi at du søger rådgivning, så du får en sikker løsning.

Her på siden kan du blive klogere på nogle af de løsninger som arkitekterne har lavet for at optimere og skabe et sundt indeklima, og hvilke overvejelser du bør gøre dig i forhold til indeklimaet, når du bygger nyt eller renoverer. 

Få vores BYGGEGUIDE gratis

Modtag konkret hjælp til dit byggeprojekt med vores BYGGEGUIDE, som vi sender med, når du tilmelder dig nyhedsbrevet.

Venligst udfyld en valid e-mail

Tak. Du er tilmeldt nyhedsbrevet.