Huset nærmest svæver over jorden og nogle steder er der hele 8m ned til jorden. Der er 93 m2 og dertil kommer et skur og flere terrasser, som får huset til at virke større end det reelt er.

Martin Kallesø

Martin Kallesø Arkitekter

Helsingør

Hele Danmark
Kort ventetid
Bæredygtigt fokus
Speciale i restaurering

AT BO GODT; at føle at man hører hjemme i sin bolig er fuldkommen essensielt for os mennesker. Dén opgave tager vi meget alvorligt på tegnestuen.
Tegnestuen projekter har flere fælles træk: vi arbejder med træ, beton, sten, daglyset samt terrænnets påvirkning af husets formsprog. Vi ser ethvert projekt som unikt og som en ny start. Steder er ikke ens
Dialogen er vigtig for os. Vi inddrager dig i hele byggeprocessen fra start til slut. Kun via en frugtbar dialog kan vi sammen opnå det unikke hus.

Priser

Kontakt og idé
3.500 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.