Martin Kallesø

Martin Kallesø Arkitekter

Helsingør

Hele Danmark

AT BO GODT; at føle at man hører hjemme i sin bolig er fuldkommen essensielt for os mennesker. Dén opgave tager vi meget alvorligt på tegnestuen.
Tegnestuen projekter har flere fælles træk: vi arbejder med træ, beton, sten, daglyset samt terrænnets påvirkning af husets formsprog. Vi ser ethvert projekt som unikt og som en ny start. Steder er ikke ens
Dialogen er vigtig for os. Vi inddrager dig i hele byggeprocessen fra start til slut. Kun via en frugtbar dialog kan vi sammen opnå det unikke hus.

Priser

Kontakt og idé
3.500 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.