Hanne Lind-Bonderup

Tegnestuen LBB3 ApS

Ålbæk

Region Midtjylland
Region Nordjylland
Interiørdesign
Tilbyder videomøde
Kort ventetid
Boligoptimering

Nysgerrighed, socialt og miljøbevidst engagement, omhyggelig programmering og planlægning samt dialog med brugerne gennem projektets tilblivelse er afgørende faktorer i tegnestuens faglige ambitioner om at skabe smuk og funktionel arkitektur og design.

Priser

Kontakt og idé
2.500 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Arkitekthjælp – Idékatalog som udarbejdes på stedet.
1.050 kr.

Et møde hos jer på stedet – alt vendes, ideer på bordet, skitser produceres og vi samler det det hele i en slags Skitse/Idébankmappe til jer. Honorar: afregnes i medgået tid pr. time.

Arkitekthjælp – Idégenerator på distancen
10.500 kr.

For at kunne samle idéer til jer, har vi brug for alle de fakta der kan skaffes på bygningen, grunden og stedet – og fotomateriale suppleret godt med en beskrivelse af de drømme og ønsker I har for det. I mailer alle fakta og vi samler en Idébank til jer.