køkken renovering energirenovering dagslys plads 1950'er villa tilbygning morten dalsgaard thomas hjort m4 arkitekter

Thomas Hjort

m4 Arkitekter P/S

København NV

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Bæredygtigt fokus

I mit arbejde med boligprojekterne arbejder jeg med stor respekt for dine individuelle ønsker, krav og behov. Den overordnede økonomi og tidsplan forventningsstyres via de første idéer og mødeskitser. Drømmene konkretiseres på papir og udgør senere en del af din dagligdag.

Efter 10 intense og fokuserede år i Bolius med mange byggerier for private boligejere, viderefører m4 Arkitekter de gode principper, værdier og ydelser fra Bolius' arkitektrådgivning.

Priser

Kontakt og idé
7.500 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Skitseforslag og økonomisk overslag
1.500 kr.

Pris kr. 1.500,-/time inkl. moms for skitseforslag med økonomisk overslag. Prisrammen for dit skitseforslag aftaler vi på forhånd Arkitekttegnet og farvelagt skitseforslag (leveres i pdf-format), samt økonomisk overslag på den samlede byggeøkonomi baseret på vores mangeårige erfaring. Du får det økonomiske overslag i 2 udgaver – en basis-version og en luksus-version. Her får du overblik over hvad vi skønner, at projektets forskellige dele koster. Og du kan du vælge til og fra, som du ønsker.

Ansøgning om byggetilladelse
1.500 kr.

Pris kr. 1.500,-/time inkl. moms for ansøgning om byggetilladelse. Vi tilbyder professionel sparring, vedrørende budget og tidsplan, før vi udføre komplette myndighedstegninger og beskrivelse svarende til myndighedskrav hos din kommune.

Befæstelsesgrad
7.500 kr.

Afhænger af bygningens dimensioner og matriklens størrelse og beskaffenhed ligger timeforbruget normalt på 5-7 timer. Hvis der eksempelvis anvendes mos-sedum på taget, så sænkes regnvandspresset og virker positivt på din beregning.

Teknisk projektering udbud og kontrahering
1.500 kr.

Pris kr. 1.500/time inkl. moms Vi tilbyder at udføre de nødvendige byggetegninger, lave entreprise-/arbejdsbeskrivelser, energiramme-varmetabsberegning (afhængig om det er nybyggeri eller tilbygning). Desuden laver vi tidsplan, tilbudslister og en vurdering af indhentede tilbud fra entreprenørerne. Entreprisekontrakt udkast mellem dig og entreprenøren, samt vurdering af forsikring og garanti. Vi kan ligeledes anbefale entreprenører og øvrige rådgivere som ingeniør, landinspektør, geotekniker.

Tilsyn og byggeledelse
1.750 kr.

Pris kr. 1.750,-/time inkl. moms for byggeledelse og tilsyn. Undervejs når byggeriet er i gang tilbyder vi: • Løbende kontrol af detaljer med betydning for byggeriet. • Godkendelse af del/rate/stadebetalinger til entreprenøren. • Kontrol for fejl og mangler når byggeriet er færdigt. • 1,- og 5 års gennemgang.

Færdigmelding
10.500 kr.

Pris kr. 1.500/time inkl. moms Færdigmelding og dokumentation af vores egne projekter bruger vi typisk 7 timer på at gøre klar til myndighedsgodkendelse. Er dit byggeri ikke projekteret af m4 Arkitekter, har vi desværre ikke mulighed for at hjælpe dig med færdigmelding.

Energiberegning
10.500 kr.

Pris fra kr. 10.500,- til kr. 18.000,- inkl. moms for energiberegning. Prisen er afhængig af hvor stor bygningen er og antallet af forskellige bygningsdele, samt hvor meget teknik bygningen indeholder, f.eks. jordvarme, solceller, solvarme, ventilationsanlæg mv.

Varmetabsberegning
7.500 kr.

Pris fra kr. 7.500,- til kr. 9.000,- inkl. moms for varmetabsberegning. Prisen er afhængig af hvor stor bygningen er og antallet af forskellige bygningsdele. Varmetabsberegning giver dig et samlet overblik over din boligs varmeøkonomi. Hvis boligarealet udvides, f.eks. tilbygning, ny 1. sal, kviste, karnap mv. skal der udarbejdes en varmetabsberegning som skal fremsendes med ansøgningen til kommunen. Varmetabsberegningen kan også anvendes til dimensionering af gulvvarme og radiator anlæg.

Rentabilitetsberegning
4.500 kr.

Pris fra kr. 4.500,- til 9.000,- inkl. moms for rentabilitetsberegning til dit byggeprojekt. Prisen er afhængig af antal bygningsdele som skal beregnes. Kan det altid betale, og er du forpligtiget til at bygge efter gældende bygningsreglement? Hvis det ikke er fugtmæssigt forsvarlig - hvad gør du så? Få levet en rentabilitetsberegning der eksempelvis kan bruges, når du ansøger om byggetilladelse eller anmeldelse hos myndighederne.

Køberrådgivning
4.500 kr.

Pris fra kr. 4.500,- til 7.500,- inkl. moms for køberrådgivning. Prisen er afhængig af størrelsen på boligen og omgivelserne. Mødet tager ca. 1½-2 timer. Efterfølgende laves et opsummerende notat. Hvad er det vigtigste når du skal købe din nye bolig? Beliggenheden, antallet af værelser, funktionernes indbyrdes placering, adgang til udenoms arealerne, vedligeholdelsestilstanden eller? Hvordan sikrer du at familiens drømme, ønsker og behov kan udleves i de nye omgivelser – og hvad koster det?

Sælgerrådgivning
4.500 kr.

Pris fra kr. 4.500,- til 7.500,- inkl. moms for sælgerrådgivning. Prisen er afhængig af størrelsen på boligen og omgivelserne Hvordan øger og synliggør du herlighedsværdien i din bolig? Er du blevet ”hjemmeblind” og vil have nogle friske uvildige øjne på de u-opdagede muligheder og potentialer din bolig gemmer på?

Mine projekter

Artikler om mine projekter